Ontdek onze merken

Nullifire 3D-objecten

Download Nullifire BIM-content

Voor wie?

De bestanden kunnen worden gebruikt door iedereen die bouwkundige brandwerende producten in zijn of haar 3D-model wil opnemen. Denk hierbij aan aannemers, bouwkundig ingenieurs en architecten.

Voordelen:

 • Nullifire-producten in één helder overzicht
 • Automatische productkeuze: beknopt productadvies
 • Alle mogelijke toepassingen
 • Direct en gratis toegang
 • Geprogrammeerde producteigenschappen
 • Materiaallijst met eenheden van alle toegepaste producten

Wat is Building Information Modeling (BIM)?

Er bestaat geen eenduidige definitie van BIM en iedereen bekijkt en interpreteert dit concept op zijn eigen manier en haalt eruit wat voor zijn persoon van belang is zoals:

 • Het samenstellen van modellen om er bijvoorbeeld virtueel doorheen te kunnen lopen
 • Het maken van tekeningen voor het aansturen van productie
 • Het bepalen van hoeveelheden en opstellen van materiaallijsten
 • Het maken van planningen
 • Het maken van gebouwontwerpen in grote lijnen (architecten)
 • Het uitwerken van een gebouw op detailniveau (met een bouwteam)
 • Het borgen van inspecties en kwaliteitscontroles in een model

Wat is het voor ons?

Voor ons is BIM een methode om op een gestructureerde manier gegevens uit te wisselen tussen de verschillende partijen van een bouwproject. Daarnaast is het een manier om gezamenlijk met (onder)aannemers en leveranciers een project te ontwerpen en de uitvoering ervan virtueel voor te bereiden nog vóór de eigenlijke uitvoeringsfase van start gaat. Het is een manier om bouwonderdelen op elkaar af te stemmen en fouten te minimaliseren. Uit de modellen kan men informatie afleiden die kan worden gebruikt om eenheden te bepalen of de productie aan te sturen.