Utforsk merkevarene våre

Optifire+: Pålitelig og sporbar brannbeskyttelse

Når det gjelder brannvern er det viktig at man kan stole på produktene. Men nesten like viktig er sporbarhet. Nullifire har alltid levert sikkerhet ved å tilby best mulig råd og produkter som sørger for at bygninger er trygge for både den enkelte bruker og redningsmannskaper.

Fra og med i dag, med introduksjoen av Optifire+, blir sporbarhet en del av våre tjenester. Optifire+ er et unikt tilskudd til vår ekspanderende brannmaling som gir full sporbarhet i alle ledd:

  • Sluttbrukere - få den sikkerheten du forventer
  • Entreprenører - dokumenter kvaliteten på utført arbeid
  • Brannvesen - enkelt sporbar kontroll og dokumentasjon
  • Nødtjenester - utfør redningsarbeidet trygt
  • Arkitekter og foreskrivere - visshet om at krav til brannsikkerhet er ivaretatt i henhold til gjeldende krav.

Hva er Optifire+ og hvordan fungerer det?

Optifire+ er et unikt pigment som er umulig å manipulere. Med Optfire+ kan vi være sikre, når som helst etter at prosjektet er fullført, på at produktet som er beskrevet er det som faktisk er blitt benyttet. Man kan være trygg på at produktet som er godkjent for byggeprosjektet har blitt benyttet for å beskytte eiendommen.

Optifire+ er usynlig for det blott øye og inngår i Nullifire`s utvalg av ekspanderende brannmaling. De kan identifiseres med bruk av et sporbarhetsverktøy.

Relaterte produkter

SC902

Brannmaling On-Site/Off-Site

Fire Rating: 120 Minutes

SC902 er et tykkfilmssystem med lav VOC, basert på patentert teknologi.

Les mer

Hvorfor det er viktig?

Som produktindentifikator endrer ikke Optifire+ måten de ekspanderende brannmalingene fungerer, men bidrar til at riktig maling benyttes og at den påføres korrekt. Nullifires ekspanderende brannmaling kan ikke manipuleres uten at det synes, og man kan dermed kontrollere i etterkant at rett material er benyttet.

Med Optifire+ går Nullifire utover det som er forventet og tar det neste steget for å beskytte liv og helse, samtidig som eiendomsbesittere kan sikre sine bygg ytterligere.

Optifire+ er produsert i Storbritannia. Produktene har gjennomgått uavhengige tester og er sertifisert i henhold til bransjens høyeste standard.

Juridisk

Eiendomsbesittere blir nå, mer enn noensinne, oppfordret til å handle og å sette sikkerheten til beboerne først. Det er stadig økt fokus rundt utredningen av effektiviteten til brannsvernsstragier i nærings - og boligbygg. Uaktsomhet eller manglende dokumentasjon på at riktige forholdsregler er tatt, kan innebære juridisk ansvar for eiendomsbesitter.

Fordeler med Optifire+

Forsikringspremier

Livslang sporbarhet

Redusert risiko