Utforsk merkevarene våre

Unik teknologi gir livslang sporbarhet i passiv brannbeskyttelse.

Pressemelding

Nullifire har utviklet smarte produkter og systemer for passiv brannbeskyttelse i mer enn 47 år. Nå tilfører selskapet en unik innovativ teknologi til sin brannmaling som gir livslang sporbarhet.  

Nullifire, som har fått en sterk posisjon internasjonalt, øker nå sin tilstedeværelse i Norge. I denne satsingen blir den nye teknologien sett på som en viktig merverdi som muliggjør helt nye sikkerhetsnivåer. Teknologien, som kalles Optifire+, er et unikt pigment som er umulig å manipulere. Dette betyr økt trygghet, ikke minst for det foreskrivende leddet. 

Unik og banebrytende teknologi 
Optifire+ står for en garantert kvalitet som muliggjør nye sikkerhetsnivåer for arkitekter, byggentreprenører og andre aktører innen passiv brannbeskyttelse. Teknologien representerer et viktig skritt i Nullifires ambisjoner om å utvikle smarte brannbeskyttelsesprodukter som overgår kravene til effektiv brannsikring, både i boliger og næringsbygg.
 
- Med dette nye unike pigmentet i Optifire+ endres ikke egenskapene til brannmalingene våre, mendet gir oss muligheten til enkelt å sjekke at det er produkter fra Nullifire som har blitt brukt. Teknologien betyr at vi når som helst etter at et prosjekt er fullført, kan være sikre på at det spesifiserte produktet er det som også er installert, sier Benjamin Jeffries, produktspesialist i Nullifires norske virksomhet. 


Identifiseres med brukervennlig verktøy 
For å identifisere Nullifires sortiment av ekspanderende brannmalinger brukes et unikt spesialverktøy som både kan kjøpes og lånes av Nullifire.  
 
- Teknologien som brukes i Optifire+, er usynlig for det blotte øye og vil ikke ha noen innvirkning på utført arbeid. Men funksjonen vil gi trygghet for at det riktige produktet er brukt gjennom hele prosjektet, sier Benjamin Jeffries. 

Branntetning og brannmalinger er kritiske produkter for å skape trygge boliger. Nullifires sortiment produseres i Storbritannia og holder høy kvalitet, forklarer Benjamin Jeffries.  

- Alle våre brannbeskyttelsesløsninger har gjennomgått uavhengige tester og er sertifisert for passiv brannbeskyttelse. Det er viktig å huske at det vi egentlig holder på med, er ikke primært å utvikle produkter, men å redde liv og eiendom. Nullifires sortiment er verktøyene i den ambisjonen, sier Benjamin Jeffries. 

Nullifire er et produktvaremerke som markedsføres og selges av  CPG Norway. Porteføljen omfatter også varemerkene Flowcrete og illbruck


Hvis du har spørsmål, kan du kontakte: 
 
Benjamin Jeffries 
Produktspesialist og salgsrepresentant Nullifire Norge 
Tremco CPG Norway AS 

M: +47 90 36 66 62 | E: benjamin.jeffries(at)cpg-europe.com

Siri Lunde 
General Manager 
Tremco CPG Norway AS 

M: +47 993 446 46 | E: siri.lunde(at)cpg-europe.com


Les mer om Optifire+