Utforsk merkevarene våre

Nullifire FF197 er et profesjonelt fugeskum for brannklassifiserte fuger. Skummet leveres i trykkbeholder med freonfri drivgass og ”2 i 1”-ventil.

Branntetting av fuger og gjennomføringer i betong- og gipskonstruksjoner

 • Brannklassifisert PU-skum
 • Sertifisert EN 1366-3 og 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
 • Branntetting opptil EI 240
 • Akustikktetning opptil 45 dB iht. EN 10140
 • Lufttetning 600 Pa iht. EN 1026

Technical data

Teknisk informasjon
TørketidKlebefritt < 10 minutter, kan skjæres etter 60 minutter avhengig av
volum, luftfuktighet og temperatur. Full bæreevne etter 24 timer
(ved 23 °C, 50 % RF).
Temperaturbestandighet-40 °C til +90 °C, midlertidig opp til +130 °C
Brukstemperatur+5 til +35 °C For best resultat kan du varme kalde flasker eller kjøle ned
varme flasker i vann fra springen til romtemperatur.
Tetthet25–35 kg/m³
Vannabsorpsjon0,2 kg/m²
Varmeledningsevne36 mW/mK EN 12667
Lydisolering<45 db med FS711 Akryl, ellers <42db Rs,w (C;Ctr) EN10140
Lufttetthet<600 Pa EN1026
Trykkfasthet (10 %)65 kPa FICA TM 1011
Strekkfasthet14 % ISO 527
SertifisertEN 1366-3 og 4: 2006, EN13501: del 2: 2007 + A1: 2009, CE-merket ETAG 026
Lagring12 måneder i uåpnet
originalemballasje ved temperatur fra +10 °C til
+20 °C. Oppbevares tørt. Se best-før-datoen
på emballasjen (EXP).
Aerosolemballasje, må ikke utsettes for temperaturer over +50 °C.

Usage Guidelines

 • Les og følg installasjonsveiledningen nedenfor nøye.
 • Kontaktflatene skal være rengjort for fett, sand, støv o.l.
 • Ved behov kan kontaktflatene fuktes med vann (spruteflaske) før skumming (gjelder ikke ved arbeid i minusgrader) for eksempel når materialet i og rundt fugen er tørt, mens luftfuktigheten i omgivelsene er høy.
 • Dekk til tilstøtende overflater for å unngå søl.
 • Bruk alltid hansker. Rist flasken kraftig minst 20 ganger og sett på pistol eller bruk det medfølgende munnstykket. Flasken skal holdes opp ned under påføring.
 • Fyll rommet til < 80 % med pistol eller < 50 % med munnstykke, ekspansjonen fortsetter under herdingen.
 • Skummengden kan reguleres med justeringsskruen på pistolen.
 • Skummet bør påføres i flere omganger med vannspraying mellom hvert lag.
 • En påbegynt flaske kan sitte montert på pistolen opptil 4 uker.
 • Ved bytte av flaske er det viktig at ny flaske ristes (se over).
 • Gå aldri fra pistolen (hvis den ikke er rengjort) uten å ha flasken påmontert.
 • Når flasken er tømt og arbeidet avsluttet, skal pistolen og munnstykket rengjøres og sprøytes igjennom med AA290 Skumfjerner.
 • Beskytt skumfugen mot UV-lys.

  Søk etter produkter

  Bruksområde
  Produktgruppe
  Miljøvurdering og sertifisering