Utforsk merkevarene våre

Hvordan hindre spredning av brann, varme, røyk og giftige gasser via rørgjennomføringer?

Brannceller deler bygninger i mindre seksjoner for å hindre spredning av brann, røyk og giftige gasser i bygningen og dermed gi bedre tid til å utføre evakuering.

Våre produkter består av et reaktivt ekspanderende materiale, som er plassert inni det testede brannstoppingsproduktet. Det er nesten som magi ... det ekspanderende materialet utvider seg når det utsettes for temperaturer over 150 grader, og mens det brennbare røret smelter og til slutt brenner av, utvider vårt produkt seg og danner en kullbarriere som forsegler enhver potensiell vei for brannspredning. Vårt produkt som inneholder ekspanderende materiale, er definert som en forseglingsenhet.

Se demovideoen nedenfor som viser hvordan produktet forsegler åpningen når det blir eksponert for høy varme.

Hva er intumescence?

Ordet intumescence kommer fra det franske ordet "intumesce" som i hovedsak betyr tilstanden å være hoven. Ordet dateres til 1650.

Nullifire har spesialisert seg på å skape og kontrollere utvidelsen av produkter i et gitt temperaturintervall. Med denne kunnskapen lager vi produkter som passer de mange ulike behovene for å beskytte og forsegle rundt brennbare materialer som benyttes i byggebransjen.

Våre ekspanderende materialer består av ulike reaktive komponenter, som gjennomgår en rekke komplekse kjemiske reaksjoner når de utsettes for høye temperaturer. Ved en brann vil de utvide seg, og danne en tett kullbarriere som vil bidra til å beskytter bygninger mot konsekvensene av brann.

Rørmaterialer testet med Nullifires ekspanderende produkter:

 • PVC-U
 • CPVC
 • PP, HDPP
 • PE, LDPE, MDPE, HDPE
 • ABS
 • PB
 • BevEx
 • PEX

Isolasjonsmaterialer testet med Nullifires ekspanderende produkter:

 • Elastomerisk skum
 • Glassfiber
 • Fenol og PIR
 • Steinull

Monteringer

Nullifire tilbyr ekspanderende løsninger for gjennomføringer i vegger og gulv. Her ser du noen detaljtegninger (bilder av tverrsnitt) av eksempeler på montering av produktene. Kontakt det tekniske teamet til Nullifire for å få detaljert informasjon om ulike monteringsmuligheter og bruksområder.

Et eksempel på Nullifire FP170 ekspanderende rørmansjett installert i stendervegg.

Et eksempel på Nullifire FP302 ekspanderende bånd installert i massiv vegg.

Et eksempel på Nullifire FS709 ekspanderende grafittfugemasse til forsegling i massiv vegg. 

Hensikten med disse produktene er å gjenopprette den nødvendige brannbeskyttelsen i brannvegger og gulv som har gjennomføringer med brennbare rør, brennbar rørisolasjoner eller begge deler.

Nullifire-systemene som er illustrert ovenfor kan brukes som forsegling for gjennomføringer i:

 • Fleksible vegger: Veggen må ha en minimumstykkelse på 100 mm og bestå av en indre struktur av galvaniserte stålprofiler, dekket på begge sider av minst 2 lag med 12,5 mm tykke laminerte gipsplater.
 • Stive vegger: Veggen må ha en minimumstykkelse på 100 mm og være laget av betong, lettbetong eller mur med en tetthet på minst 650 kg/m3.
 • Stive gulv: Platen må ha en minimumstykkelse på 150 mm og være laget av lettbetong eller betong med en minimumstetthet på 650 kg/ m3.

Cellekonstruksjonen må være klassifisert i henhold til EN 13501-2 for det ønskede brannmotstandsområdet.

Anbefalte produkter for brennbare rørgjennomføringer:

FP302

Ekspanderende branntape

Fire Rating: 240 Minutes

FP302 er en grafittbasert, impregnert, ekspanderende tape med høy fleksibilitet.

Les mer

FS709

Grafittfugemasse

Fire Rating: 240 Minutes

FS709 er en ekspanderende grafittfugemasse som utvider seg når den utsettes for brann og beskytter gjennomføringer som kabler, kabelbunter, kabelrenner, plast- og metallrør.

Les mer

FB750

Brannplate

Fire Rating: 240 Minutes

FB750 er en lett firetimers brannbeskyttelsesplate som består av en mineralfiberplate med et unikt tettende og beskyttende vannbasert belegg.

Les mer