Effektivt passivt brandskydd av rörgenomföringar

Johan Persson / 29 mars 2023
Den här funktionen förhindrades från att laddas eftersom du har valt att blockera följande cookies:
 • Funktionell
För att ladda den här funktionen, klicka på Cookie Settings längst ner på denna sida och aktivera dem.

Hur förhindrar man att brand, värme, rök och giftiga ångor sprids genom en brandcellslinje, som har brännbara rörgenomföringar?

Genom brandcellsindelning delas byggnader in i mindre områden, för att möjliggöra säker utrymning och dessutom för att hindra att brand, rök och giftiga ångor sprids inuti byggnaden.

Vad händer när brännbara element dras igenom brandceller?

Brännbara rör och likaså brännbara rörisoleringsmaterial, som vanligtvis används runt icke-brännbara rör, mjuknar och bryts ned under en eldsvåda. När det brinner, skulle detta kunna leda till att en öppning genom väggarna eller golven bildas, där sådant material är genomdraget. I denna situation skulle brand, värme, rök och giftiga ångor lätt kunna spridas till andra utrymmen, vilket innebär en enorm risk för liv och byggnadens sammanhållning. 

Nullifire tillverkar och levererar brandhämmande produkter, som genom test erbjuder lösningar som under eldsvådor täpper till de öppningar som blir kvar genom nedbrytning och uppmjukning av brännbara element. Produkten har därför visat sig hindra spridning av brand, rök och giftiga ångor i byggnaden.

Våra lösningsprodukter består av ett reaktivt svällande material, som ingår i vår testade brandtätningsprodukt. Den fungerar som magi!  Det svällande materialet expanderar endast när det utsätts för temperaturer över 150 grader. Det brännbara röret mjuknar och bryts ned medan vår produkt expanderar och bildar ett fast förkolnat material, för att stänga alla möjliga brandspridningsvägar. Vår produkt som innehåller värmesvällande material definieras som en stängningsanordning. Se demonstrationsvideon nedan för att ta del hur det fungerar och hur den stänger öppningen, när den utsätts för värme. 

Vad är intumescens (värmesvällning)?

Ordet intumescens kommer från det franska ordet "intumesce" som i grunden betyder tillståndet av att vara uppsvälld. Ordet myntades redan 1650. 

Nullifire har lärt sig att skapa produkter och styra deras expansion till ett specifikt temperaturintervall, som är anpassat till behoven hos många produkter som utgör brännbara element och används i hela byggbranschen.  

Våra svällande material består av olika reaktiva beståndsdelar, som genomgår en rad komplexa kemiska reaktioner när de utsätts för specifika temperaturer. Vid behov expanderar de under brandförhållanden och bildar en fast, isolerande förkolning, som skyddar byggnader mot brandens verkningar.

Rörmaterial som testats med Nullifires svällande lösningar: 

 • PVC-U
 • CPVC
 • PP, HDPP
 • PE, LDPE, MDPE, HDPE
 • ABS
 • PB
 • BevEx
 • PEX

Rörisoleringsmaterial som testats med Nullifires svällande lösningar: 

 • Elastomerskum
 • Glasfiber 
 • Fenol & PIR 
 • Stenull  

Exempel på installationer 

Nullifire tillhandahåller svällande lösningar för brännbara genomföringar genom golv och väggar. Här följer några vägledande detaljritningar (tvärsnittsbilder) av installationer givna som exempel. Ta kontakt med Nullifires tekniska team för detaljerade upplysningar om olika installationer och tillämpningar. 


Den avsedda användningen av dessa produkter är att återställa erforderliga brandskyddsprestanda för innerväggar och golv, genom vilka genomgående brännbara rör, brännbara rörisoleringar eller bådadera har dragits. 

Nullifire-systemen, som illustreras ovan kan användas som tätning av genomföringen i: 

 • Flexibla väggar: väggen måste ha en minsta tjocklek på 100 mm och bestå av en invändig struktur av galvaniserade stålprofiler, som på båda sidor är klädda med minst 2 skikt av 12,5 mm tjocka laminerade gipsskivor.
 • Styva väggar: väggen måste ha en minsta tjocklek på 100 mm och vara tillverkad av betong, gasbetong eller murverk med en täthet på minst 650 kg/m3.
 • Styva golv: plattan måste ha en minsta tjocklek på 150 mm och vara tillverkad av lättbetong eller betong med en minsta täthet på 650 kg/m3. 

Cellkonstruktionen måste klassificeras enligt EN 13501-2 för det nödvändiga brandbeständighetsintervallet.