Protipožární desky

Protipožární desky slouží pro opětovné uzavření prostupů pro rozvody v dělicích příčkách a podlahách,  utěsnění potenciální cesty pro šíření ohně a pro zajištění tepelné, protipožární, protikouřové a akustické izolace.


  • Požární odolnost až 240 minut
  • Snadná řezatelnost a manipulace
  • Deska zajišťuje ochranu proti ohni, kouři, slouží i jako zvuková izolace