Co znamená protipožární odolnost?


Protipožární odolnost popisuje schopnost výrobku zachovat si při působení požáru po určitou dobu své vlastnosti.

Kritéria výkonnosti pro posouzení protipožární odolnosti jsou následující:

Protipožární uzávěr průchodů vedení a liniových spárStrukturální protipožární ochrana

E: Uzavření prostoru
I: Tepelná izolace (za účinku požáru)
R: Nosnost
E: Uzavření prostoru
I: Tepelná izolace (za účinku požáru)
  • Nosnost R (Résistance) se týká stability jednotlivých stavebních částí i celé konstrukce. Nosnost nahrazuje bývalý pojem požární odolnost.
  • Uzavření prostoru E (Étanchéité) se týká schopnosti, zadržovat kouřové plyny v jiném, odděleném požárním úseku.
  • Tepelná izolace I (Isolation) se týká schopnosti, zabránit přenosu tepla z jednoho do dalšího požárního úseku.

Pro protipožární přepážky průchodů vedení a liniových spár jsou používána pouze označení E a I. Třídy protipožární odolnosti, které jsou uváděny v dokladech výkonnosti jako klasifikační zpráva nebo Evropské technické schválení, jsou stanoveny dle EN 13501-2: Údaje ke klasifikaci výrobků v souvislosti se stavební částí na základě zkušebních zpráv k protipožární odolnosti.

Po označení R, E a I následuje počet minut, během kterých byla splněna tato kritéria výkonnosti z evropské normy EN 13501-2.