Rychlý navigátor materiály Nullifire


Na obrázku jsou zobrazeny technické detaily, které můžete požárně zabezpečit s produkty Nullifre. Přejeďte myší přes červený bod a ihned se vám zobrazí doporučené řešení.  

Nullifire scheme
Prostupy ve stěnách a příčkách
FB750 v kombinaci s FS702 a FP170 nebo FP170
Více informací
Prostupy v podlahách
FB750 v kombinaci s FS702 // FS709 v kombinaci s minerální vlnou jako výplňový materiál
Více informací
Prostupy s hořlavými rozvody
FS709 s TN133 jako výplňový PE provazec nebo FR230 s FS702, FP302 a FB750 nebo FP302 s FS702 a FB750
Více informací
Prostupy s nehořlavými trubkami a kabelovody
FB750 v kombinaci s FS702
Lineární spáry, styčné a dilatační
FS702, FS703, FS704, FF197, FJ203
Spára mezi stěnou a stropní deskou
FF197, FS703, FS704