Jakou roli hrají požární přepážky budovy v případě požáru?


Aby se zamezilo šíření ohně a kouře, jsou nutná opatření ve formě protipožárních přepážek. To znamená, rozdělit používané jednotky tak, aby se oheň vzniklý v jedné místnosti nemohl dále šířit. Takto vzniklý požární úsek umožňuje přístup záchranných týmů a vytváří čas pro evakuaci.

Jak se budova rozděluje?

Stavební části jako stěny nebo střechy uvnitř budovy musí vykazovat určitou třídu protipožární odolnosti, která se zpravidla odvíjí od druhu a použití budovy příp. třídy budovy. Stavební části jsou vybaveny a prostoupeny nejrůznějšími prvky jako dělicí stěny, dveře, okna, spáry, průchody vedení. Všechny otvory okolo těchto prvků musí být vybaveny protipožárními přepážkami, které dle požadavků stavebního řádu vykazují odpovídající úroveň, co se týče protipožární odolnosti přilehlých stavebních částí.

Příklad: Nezbytnost protipožárních uzávěrů v kritických situacích

Pro pochopení důležitosti požárních úseků mají mimořádný význam následující informace: 57 % všech osob, které přišly následkem požáru o život, se nenacházelo v prostoru/místnosti, ve kterém/které požár vypukl.

Konkrétní příklad:

Nacházíme se v místnosti, jejíž délka, stejně jako šířka i výška činí 6 metrů. Ve vedlejší místnosti vznikne požár. Jakmile ve stěně vznikne otvor o velikosti tužky, proudí kouř z vedlejší místnosti do místnosti naší a okamžitě ji naplní kouřovými plyny. Již po třech minutách a 40 sekundách bude kouř tak hustý, že již nerozpoznáte svou ruku před očima a viditelnost klesne pod 40 cm.

Plameny, žár a kouř se šíří neuvěřitelně rychle a stávají se najednou sotva kontrolovatelnými. Přesně tomuto šíření lze zabránit moderními metodami požárních úseků a získat tak drahocenný čas. Právě tento čas umožňuje zachránit lidské životy a zabránit strukturálním a finančním škodám.