Optifire+: Trasování protipožárního nátěru Nullifire


Traceability

V praxi se často stává, a stavebnictví je toho živým důkazem, že materiál aplikovaný prováděcím subjektem není zpracován v odpovídající kvalitě, nebo jsou tyto předepsané materiály zaměněny za jiné, či dokonce úplně vynechané. U systémových materiálů je situace o to horší, že chybějící komponenta způsobí celkovou nefunkčnost navrhnutého řešení.

Zda byla dotyčná technologie aplikována či nikoliv je často obtížně zjistitelné. U intumescentních nátěrů Nullifire je to ale velmi snadné.

Technologie Optifire+ využívá mikroskopické světélkující částice, které jsou se speciálním přístrojem viditelné. Díky tomu lze vysledovat, zda ocelová konstrukce byla přímo ošetřena protipožárním nátěrem Nullifire. Vystopování intumescentních nátěrů Nullifire lze i po několika letech od první aplikace.

Pro koho je technologie určená:

  • Investor – Ověřuje, že by aplikován produkt, za který zaplatil
  • Realizátor – Dokazuje přítomnost aplikovaného řešení na konstrukci
  • Požární autority – Ověřují požární zabezpečení konstrukce dle dokumentace
  • Projektant – Ověřuje, že je celé navržené řešení dle projektové dokumentace