Protipožární malty

Sádrové malty k obnovení protipožární odolnosti zdí a podlahových konstrukcí v místech, kde došlo k  vytvoření prostupu pro instalační příslušenství.


  • Protipožární odolnost až 240 minut
  • Nulové smrštění
  • Zajišťuje ochranu proti šíření ohně a kouře
  • Trasovací technologie Optifire+