Třídy reakce na oheň u stavebních materiálů


Na rozdíl od národní klasifikace dle DIN 4102-1 poskytuje evropský systém klasifikace dle EN 13501-1 (zavedena v Seznamu stavebních pravidel 2002/1) větší rozmanitost tříd a kombinací. Všechny evropské normy (EN) jsou ratifikovány jedním ze tří evropských výborů.

Na národní úrovni byly výrobky dosud rozdělovány následovně:

 • A1: Nehořlavé
 • A2: Nehořlavé
 • B1: Těžce zápalné (tvorba kouře, plamenně hořící kapky/částice)
 • B2: Normálně zápalné (tvorba kouře, plamenně hořící kapky/částice)
 • B3: Snadno zápalné/Vysoce hořlavé

Národní klasifikace jsou postupně nahrazovány evropskou normou.

Norma EN 13501-1 je rozdělena do pěti kategorií: A, B, C, D a E. Kromě toho kategorie F, která slouží pro výrobky netestované v této souvislosti.

Klasifikace dle evropské normy EN 13501-1

Reakce na oheňTvorba kouřeHořící kapky
A1--
A2s1d0
A2s1d0
A2s2
s3
d0
d1
Bs1
s2
s3
d0
d1
Cs1
s2
s3
d0
d1
Ds1
s2
s3
d0
d1
Enelze aplikovatd1
Enelze aplikovatd2
Fnelze aplikovatnelze aplikovat

Reakce na oheň: vedlejší projevy

Kromě reakce na oheň jsou dle EN 13501-1 hodnoceny následující vedlejší projevy:

Požadavky na tvorbu kouře – s (Smoke)

 • s1: Nízká tvorba kouře
 • s2: Střední tvorba kouře
 • s3: Vysoká tvorba kouře

Požadavky na plamenně hořící kapky/částice – d (Droplets)

 • d0: Bez plamenně hořících kapek/částic
 • d1: Bez trvale plamenně hořících kapek/částic po dobu delší než 10 s
 • d2: Plamenně hořící kapky/částice