Explore our brands

Účiná protipožární ochrana ocelových konstrukcí (sloupů a nosníků) až do odolnosti 120 minut. Nátěr při požáru napění a vytvoří tak ochranu podkladní ocelové konstukce.

 • 2 komponetní systém - rychlé vytvrzování
 • možnost nanesení jedné vrstvy o vysoké tloušťce
 • minimální smršťování nátěru během vytvrzování - žádné riziko vzniku trhlin  

Popis

SC902 je jednovrstvý intumescentní protipožární nátěr, jedná se o 2 komponentní systém na hybridní bázi.

Příprava

Příprava podkladu

 • Pro stupeň korozivní agresivity C1 aC2 lze aplikovat i bez základního nátěru.
 • Tryskání oceli by mělo probíhat vsuchých, atmosférických podmínkách za použití vhodného tryskacího prostředku, bez prachových zrníček,vlhkosti a oleje. Tryskání podkladu podle stavu na úroveň SA 2,5 podle DIN EN ISO12944-4.
 • Na tryskanou ocel by měl být aplikován nátěr do dvou týdnů. Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený volných a křehkých částeček. Musí být také zbaven všech jiných nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost.

Podmínky zpracování

 • Během aplikace zajistěte dostatečné větrání.
 • Rozsah teplot během aplikace od−5°C do +35°C, relativní vlhkost vzduchu méně než 95 % a teplota povrchu oceli alespoň 3 °C nad teplotou rosného bodu.
 • Nátěrový systém jsou oprávněni zpracovávat jen vyškolení kvalifikovaní pracovníci!

Zpracování

 • Všechny nepoužívané nádoby výrobku uschovejte v uzavřeném stavu.
 • Složka B je citlivá na vlhkost, aproto by před použitím měla být zůstat uzavřenáa používána vkombinaci s vysoušedlem.
 • Výrobek lze aplikovat bez použití základního nátěru za předpokladu, že povrch oceli bude řádně připraven podle výše uvedeného postupu. Pro stupeň korozivní agresivity prostředí C1 nebo C2 není nutno dodatečně vylepšovat původní poškozený povrch.
 • Výrobek by měl být aplikován zevzdálenosti asi 600 mm od povrchu, aby se zabránilo tvorbě rozprašovací mlhy a nátěr se optimálně spojil spodkladem.
 • Kontrolovaná aplikace bezpodmínečně vyžaduje použití hřebene na měření tloušťky mokré vrstvy.
 • Upozornění: V případě přerušení aplikace na dobu více než 15 minut je nezbytné zařízení propláchnout.

Forma dodání

 • sud o hmotnosti cca 25 kg (16, 1 litru)

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produktová skupina
Požární odolnost