Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Účiná protipožární ochrana ocelových konstrukcí (sloupů a nosníků) až do odolnosti 90 minut. Nátěr při požáru napění a vytvoří tak ochranu podkladní ocelové konstukce.

 • 1 komponetní systém - snadná aplikace
 • velmi nízké emise VOC
 • špičkové hodnoty nanášivosti

Technická specifikace

Složení

Vodorozpustný přípravek s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek

Osvědčení

EN13381-8

Prostředí korozivní agresivity

Prostředí kategorie C1 a C2

Vlastnosti (charakteristické hodnoty) 

Objemová hmotnost

1,38 ±0,02

Obsah sušiny

69 % ±3 %

Obsah těkavých organických látek

0,5 g/l

Viskozita

300 až 350 poise (vřeteno 6 při 20 ot./min)

Teoretická vydatnost

1000 g/m² při tloušťce suché vrstvy 0,5 mm

Aplikační teplota

+5 °C až +40 °C

Skladování

Skladujte na bezpečném místě v suchu při teplotě +5 °C až +35 °C

Zpracování

 • SC803 se doporučuje nanášet a používat výhradně na suchou a krytou konstrukční ocel.
 • Pokud dojde k navlhnutí základního nátěru, výsledkem bude pravděpodobně poškození SC803 – může dojít k puchýřkování a svrašťování.
 • Při nanášení nátěru SC803 musí mít ocel i okolní vzduch teplotu vyšší než +5 °C. Úspěšné nanesení je podmíněno relativní vlhkostí vzduchu nižší než 80 %. Teplota ocelového povrchu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
 • Zajistěte, aby během nanášení a schnutí nátěru SC803 byla ocel suchá a nebyla vystavena dešti ani kondenzaci.

 

Potřebné vybavení

Je doporučeno používat bezvzduchové stříkací zařízení, které by mělo splňovat následující parametry:

 • Provozní tlak: 2500 až 3000 psi (175 až 210 kg/cm²)
 • Velikost trysky: 17 až 21 thou (0,43 až 0,53 mm)
 • Úhel rozstřiku: 20° až 40°
 • Průměr hadice: 10 mm (3/8″, vnitřní průměr)
 • Délka hadice: max. 60 metrů, za normálních okolností se nepoužívají filtry na přívodu.
 • Schválené aplikační zařízení: Graco Mark V, WIWA Phoenix 6552 nebo ekvivalent

Více detailů k aplikaci v technickém listu

Schichtdickentabelle hier anfordern

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produktová skupina