Explore our brands

Účiná protipožární ochrana ocelových konstrukcí (sloupů a nosníků) až do odolnosti 120 minut. Nátěr při požáru napění a vytvoří tak ochranu podkladní ocelové konstukce.

  • 2 komponetní systém - rychlé vytvrzování
  • možnost nanesení jedné vrstvy o vysoké tloušťce
  • minimální smršťování nátěru během vytvrzování - žádné riziko vzniku trhlin  

Zpracování

  • Všechny nepoužívané nádoby výrobku uschovejte v uzavřeném stavu.
  • Složka B je citlivá na vlhkost, aproto by před použitím měla být zůstat uzavřenáa používána vkombinaci s vysoušedlem.
  • Výrobek lze aplikovat bez použití základního nátěru za předpokladu, že povrch oceli bude řádně připraven podle výše uvedeného postupu. Pro stupeň korozivní agresivity prostředí C1 nebo C2 není nutno dodatečně vylepšovat původní poškozený povrch.
  • Výrobek by měl být aplikován zevzdálenosti asi 600 mm od povrchu, aby se zabránilo tvorbě rozprašovací mlhy a nátěr se optimálně spojil spodkladem.
  • Kontrolovaná aplikace bezpodmínečně vyžaduje použití hřebene na měření tloušťky mokré vrstvy.
  • Upozornění: V případě přerušení aplikace na dobu více než 15 minut je nezbytné zařízení propláchnout.

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produktová skupina