Explore our brands

Požární nátěry k ochraně ocelových konstrukcí

Protipožární ochrana oceli má za úkol zamezit v případě požáru protipožární úpravou povrchu pronikání tepla příp. jej omezit. Během požáru ocel se stoupající teplotou ztrácí relativně rychle svoji stabilitu a tím i svou staticky určenou nosnost. K tomu dochází v okamžiku, kdy ocelová konstrukce dosáhla tzv. kritické teploty cca 500 °C.

Jak rychle bude kritické teploty dosaženo, závisí na masivnosti zabudovaného ocelového profilu. Čím masivnější je ocelový profil příp. čím větší je tloušťka materiálu ocelového profilu, tím déle trvá, než se ocelový konstrukční díl rozžhaví a definitivně selže. Díky protipožární úpravě povrchu je pozdržen okamžik selhání a je umožněna protipožární odolnost po dobu až 120 minut. Ke stanovení potřebné tloušťky vrstvy protipožárního povrchu pro aktuálně požadovanou třídu protipožární odolnosti slouží výpočet masivnosti ocelového profilu na základě koeficientu profilu (hodnota U/A, odpovídá koeficientu z objemu U a průřezu plochy ocelového profilu).

Koncept protipožární ochrany zahrnující vhodnou protipožární úpravu povrchu je prokazatelně způsobem, jak chránit budovu a především člověka a jeho život. Naše řešení pro protipožární úpravu povrchu byla kompletně otestována, jak v našich vlastních zkušebních laboratořích, tak i dle národních a mezinárodních standardů, tzn. v nezávislých zkušebnách po celém světě.

 

Rychleschnoucí systémy
Systémy na vodní bázi

Základní nátěry

Aby byla ocelová konstrukce chráněna před rzí příp. korozí a tím bylo zajištěno zachování hodnoty nemovitosti, má být povrch oceli neustále natírán základním nátěrem ve formě vhodných protikorozních výrobků, které vyhovují převládající kategorii korozivity. Základní nátěry musí být dokonale sladěny s protipožární ochranou povrchu a musí odpovídat typu uvedenému ve schválení. Některé typy základních nátěrů byly v rámci celkového systému testovány spolu s příslušnými přípravky pro tvorbu izolační vrstvy, v důsledku toho je jejich efektivita zajištěna při použití a především při požáru. Neustále se proto ujišťujte, že použité základní nátěry jsou kompatibilní s protipožární úpravou povrchu Nullifire a že se nevyskytují žádné problémy přilnavosti mezi základním nátěrem a přípravkem pro tvorbu izolační vrstvy.

Vrchní nátěry

Vrchní nátěry jsou často uzavíracím prvkem v systémovém řetězci protipožární úpravy povrchu. Vytvářejí nejen dobrý vzhled povrchově upravené oceli, nýbrž navíc chrání i protipožární úpravu povrchu před nečistotami, vlhkostí nebo jinými vlivy prostředí. Výběrem vhodného vrchního nátěru Nullifire zajistíte, aby byl celkový systém naprosto vhodný a aby byl vrchní nátěr kompatibilní s protipožární úpravou povrchu. K tomuto účelu musí vrchní nátěr odpovídat údajům uvedeným ve schválení.

Dávejte při výběru výrobku i pro venkovní prostředí pozor na to, jak vysoké je sluneční záření, když jsou ocelové konstrukční díly např. umísťovány bez zakrytí za skleněnou fasádou. V takových případech a povinně pro venkovní prostředí volte robustní výrobek.