Explore our brands

Náš superhrdina vysvětluje:

Co je pasivní protipožární ochrana budov a proč je tak důležitá?

Jestliže v nějaké budově vznikne požár a tato budova není dostatečně protipožárně zajištěna, dochází k rychlému šíření ohně a kouře skrze celou budovu. Oheň tedy nezůstane izolován v místě jeho vzniku. Budoucí oběti požáru nejsou kolikrát přítomni v místě vzniku požáru, ale nacházejí se v jiných částech budovy. Více jak 80% úmrtí při požárech je způsobeno nadýcháním kouře a toxických výparů.  

Materiály pro pasivní protipožární ochranu mají za úkol, po určitý čas, zabránit šířením plamenů, kouře a horka z místa vzniku požáru do jiných částí objektu. Díky tomu vzniká čas na evakuaci lidí.

Více informací k tématu pasivní protipožární ochrany

Informace k požárním uzávěrům

 

Náš hrdina v akci!

Náš protipožární hrdina v první epizodě.


Milujete komiksy?

Přečtěte si náš první komiks s novým superhrdinou Nullifire!

Náš superhrdina ve 2 epizodě