FS712 Intucoat Brush

Brandwerende Acrylaatcoating

Productzoeker

Neem contact op met onze teams

FS712 is een op water gebaseerde acrylaatcoating die wordt toegepast in combinatie met FB750 Brandwerende Steenwolplaten om doorvoeren in metal stud wanden, massieve wanden en
massieve vloeren brandwerend af te dichten. FS712 wordt ook toegepast als oppervlakte reparatie coating.

Brandclassificatie: 240 minuten

Gebruik/doel

FS712 is geschikt voor:
• Het coaten van de afgesneden/ afgezaagde randen/zijkanten van de FB750 Brandwerende Steenwolplaten.
• Reparatie van het oppervlak van de FB750 Brandwerende Steenwolplaten.

Belangrijke informatie

Neem voor toepassing bij specifieke leidingen en buizen contact op met onze CPG Technische service of raadpleeg de adviestool op de website. Als een rechte rand nodig is, moet een geschikte decoratietape worden gebruikt. Alvorens een ondergrond te coaten die niet vermeld in dit TDS, adviseren wij een test uit te voeren op een proefvlak voor het volledig aanbrengen. Als negatieve effecten worden waargenomen, neem dan contact op met CPG Technische service.

Gebruik onder geventileerde omstandigheden en gebruik aanbevolen beschermende hulpmiddelen tijdens het verwerken van dit product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor de volledige instructies.

  • Tot 4 uur brandwerendheid
  • Getest volgens EN 1366-4, EN 1366-3 en BS 476 Pt 20-22 in combinatie met FB750 Brandwerende Steenwolplaat.
  • Gebruikt voor het afdichten van FB750 Brandwerende Steenwolplaat op flexibele wanden, harde wanden en vloeren (gebruik afhankelijk van gekozen product).
  • Wordt toegepast in combinatie met FB750 Brandwerende Steenwolplaten om metal stud wanden, massieve wanden en massieve vloeren brandwerend af te dichten.
  • Met de Optifire + technologie een unieke traceerbaarheid en productindentificatie.
  • Biedt een geteste rookafdichting.
Veiligheidsblad FS712 Veiligheidsblad
NF_FS712_datasheet_Intucoat Brush_nl-NL_v1.pdf TDS