Brand- en rookwerend

Nullifire / 30 augustus 2023

Gevolgen van rookontwikkeling bij brand

De meeste slachtoffers vallen bij een brand niet door het vuur, maar door de rookontwikkeling die bij de brand ontstaat. Het vluchten uit een brandend gebouw wordt bemoeilijkt door rookontwikkeling, mensen raken gedesoriënteerd. Het inademen van hete rook veroorzaakt verstikking, inademingsletsel en/of brandwonden aan de luchtwegen. 

Per 1 juli nieuwe eis in het huidige bouwbesluit opgenomen!

Norm NEN 6075:2020 bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

In het bouwbesluit 2012 werd alleen de rookwerendheid bepaald op basis van

het criterium vlamdichtheid. Dit geeft echter geen garantie voor een rookwerende constructie. Een doorvoer kan dus vlamdicht zijn, maar nog wel schadelijke rook doorlaten. Er werd uitgegaan van de regel: de rookwerendheid (in minuten) is anderhalf keer de vlamdichtheid in minuten. Een constructie die 20 minuten vlamdicht is, zou dan 30 minuten rookwerend zijn. Dit is niet realistisch en is per 1 juli 2021 voor nieuwbouw afgeschaft. Er is besloten om voor deze wijziging niet meer te wachten op de ingang van de BBL en deze wijziging al eerder toe te voegen aan het bouwbesluit 2012. Met de nieuwe wetgeving moet nu een lekdichtheidsmeting uitgevoerd worden. 

Voor het testen van de constructie op rookdoorlatendheid wordt de Europese norm EN1634-3 (rookdoorlatendheid bij deuren) gebruikt. In de NEN 6075 staat beschreven hoe doorvoeringen en naden volgens deze norm getest moeten worden en wat de maximale luchtlekkage (grenswaarde) mag zijn. Aan de hand van de testresultaten kan dan worden bepaald of de doorvoering of naad aan Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur 20°C) en/of S200 (rookwerend bij 200°C) voldoet.

Het huidige bouwbesluit schrijft voor of de weerstand tegen rookdoorgang van de scheiding Ra of R200 moet zijn, de complete scheidingswand/rookscheiding benoemd men als een Ra of R200 scheiding. Alle constructieonderdelen van deze scheiding moeten voldoen aan Sa of S200.

Tremco CPG Nederland heeft alle rookwerendheidtesten bij onafhankelijke advies- en testbureau Peutz met succes afgerond. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze producten.

Nullifire producten getest op Sa en S200 in naden

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een Nullifire-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

Neem contact op

Ontdek onze andere kennisartikelen voor meer informatie of neem contact op bij vragen.