Ontdek onze merken

Toepassingsmogelijkheden brandwerend purschuim en de brandwerendheidseisen

Brandwerend purschuim is alleen geschikt voor het gebruik in voegen, naden en kieren. Het FF197 Brandwerend Schuim is weliswaar het meest breed geteste brandwerende purschuim voor voegen op de markt: geen enkel brandwerend purschuim in de markt is gecertificeerd om toegepast te worden in brandwerende doorvoeren. Helaas treffen we in de praktijk regelmatig situaties aan waar brandwerend purschuim op een onjuiste wijze toegepast is, met alle risico’s van dien.

Praktijksituaties foutieve brandwerende toepassingen van (brandwerend) purschuim

Doorvoeren door een vloer afgedicht met (brandwerend) purschuim voldoen niet aan de gestelde brandwerendheidseisen.

Correcte brandwerende afdichting

De Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit en Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit zijn wél geschikt om dergelijke doorvoeren brandwerend af te dichten. Raadpleeg de Nullifire adviestool voor de diverse doorvoeren of neem contact met ons op bij eventuele vragen. 

Deze aansluiting tussen dak en muur voldoet niet aan de brandwerendheidseisen. Ook de metalen doorvoer afgedicht met (brandwerend) purschuim voldoet niet aan de brandwerendheidseisen.

Alleen Brandwerend Purschuim in een horizontale voeg tussen massieve bouwdelen voldoet aan de brandwerendheidseisen.

Correcte brandwerende afdichting

De metalen doorvoeren in de muur kunnen brandwerend afgedicht worden met de Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatcoating, Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit en Nullifire FB750 Brandwerende Steenwolplaat. Raadpleeg hier de Nullifire adviestool voor meer informatie over het brandwerend afdichten van een metalen doorvoer of neem contact met ons op bij eventuele vragen. 

Ook de kabelgoot moet brandwerend worden afgedicht. Raadpleeg hier de Nullifire adviestool voor meer informatie over het brandwerend afdichten van een kabelgoot.

Een luchtkanaal (met brandklep) afgedicht met (brandwerend) purschuim voldoet niet aan de gestelde brandwerendheidseisen.

Correcte brandwerende afdichting

Om aan de gestelde brandwerendheidseisen te voldoen dient deze doorvoer afgedicht te worden met de Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit en eventueel met Nullifire FB750 Brandwerende Steenwolplaat, dit afhankelijk van de aanwezige ruimte tussen de constructie en het luchtkanaal. Meer informatie over het afdichten van een luchtkanaal is beschikbaar in onze adviestool.

Om bovenstaande voorbeelden kunnen wij het daarom niet genoeg herhalen: brandwerend purschuim mag niet worden toegepast in brandwerende doorvoeren.

 Over Nullifire FF197 Brandwerend Schuim

Nullifire FF197 Brandwerend Schuim is speciaal geschikt voor het brandwerend afdichten van:

  • Aansluitingen
  • Voegen en naden van o.a. massieve scheidingswanden met plafonds/betonvloeren
  • Massieve scheidingswanden onderling
  • Stel- en montageruimten tussen prefab steenachtige elementen
  • Onderlinge aansluitingen van betonvloeren
  • (Zacht) houten kozijnaansluitingen met massieve- en metal stud wanden