Utforsk merkevarene våre
Tilbake til produktoppføring

FP302 Ekspanderende branntape

Branntetting

Fire Rating: 240 Minutes

FP302 er en grafittbasert, impregnert, ekspanderende tape med høy fleksibilitet.

Vanlige rørtyper

Følgende rørkompositter er testet:

 • HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP og PE

Vanlige typer isolasjon

 • Typer isolasjon: steinull, glassfiber, fenol, nitrilgummi.
 • Testet i gulv og vegger, inkludert lette skillevegger.
 • Kan også brukes i FB750 brannplate.

Testede underlag

 • FB750 Brannplate 140 kg/m³ (vegg og gulv)
 • FR230 tetningsmasse 1000 kg/m³ (vegg og gulv)
 • Betong- eller murvegg samt betonggulv
 • Ikke sensitiv mot fukt
 • Testet for opp til EI 240 minutter
 • Leveres som letthåndterlige ruller
 • Ett produkt til alle dimensjoner

Beskrivelse

FP302 brukes til å tette rundt brennbare plastrør og isolerte metallrør, samt å opprettholde effekten av branncellevegger. FP302 inngår også som komponent i flere branntetningsprodukter fra Nullifire. Dette produktet brukes først og fremst rundt brennbare rør med en diameter på 10–160 mm samt rundt alle typer rørisolering med en tykkelse på opp til 60 mm.

Forberedelse

Produktet skal monteres på egnet underlag med passende antall lag i henhold til anbefalingen – se databladet og ta kontakt med teknisk service for mer informasjon.

Emballasje

60 mm x 4 mm x 25 m rulle, 1 stk./kartong

Garanti

CPG produkter er av høy kvalitet og standard. All informasjon i skriftlige instruksjoner og anbefalinger er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktene. CPG erstatningsansvar er begrenset til ertatning av medgåtte materialer. CPG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i datablader uten varsel, som en del av vår kontinuerlige utvikling og forbedring. Råd, anbefalinger og informasjon er publisert i god tro, og ansees å være nøyaktig. Det påligger likevel bruker å forsikre seg om at produktet er egnet for tiltenkt bruk. Bruker står selv ansvarlig dersom produktet benyttes til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse.

  Kontakt produktspesialist

  Søk etter produkter

  Bruksområde
  Produktgruppe
  Miljøvurdering og sertifisering