Utforsk merkevarene våre

Nullifire FR230 er en gipsbasert mørtel til tetning av gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og gulv.

Nullifire FR230 kan brukes ved tetting i betong, lettbetong, tegl og mur, samt ved kabelgjennomføringer, kabelstiger, rør m.m. Kan også brukes sammen med Nullifire FP302 til branntetting av plastrør. Se teknisk datablad for FP302.

 • Effektiv barriere mot brann og røykgasser
 • Lett å blande
 • Hurtigherdende
 • Krymper ikke
 • Opptil 4 timers tetthet og isolering (EI)
 • Testet i henhold til EN 13501-2
 • ETA 17/0582

Teknisk informasjon

EgenskaperResultat
Blandingsforhold2 deler pulver med en del vann for flytende konsistens, 2:1. 3 deler pulver og 1 del vann for tykk konsistens 3:1.
Forbruk3,5 sekk per 1 m2 ved 100 mm tykkelse.
LagringOppbevares tørt mellom +5 °C og +30 °C.
Lagringstid

Minst 12 måneder ved anbefalt lagring i uåpnet originalemballasje.

Beskrivelse

Nullifire FR230 Standard er en gipsbasert mørtel til tetning av gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og gulv. Produktet kommer i pulverform og blandes med vann til passende konsistens.

Forberedelse

 • Kontroller at overflatene er tørre og nøye rengjort for støv, fett og skitt. Porøse, sugende flater fuktes før støping.
 • Hvis plastrør inngår i tetningen, skal disse tettes med Nullifire FP302 brannteip.
 • Kontroller at vegg- eller gulvtykkelsen er minst 150 mm.
 • På gulv brukes FB750 brannplate til formsetting.
 • Sørg for å ha tilgang til rent vann for blanding av massen.
 • Se monteringsveiledningen.

Installasjon og montering

Formsetting

Permanent form

• Ved å tilpasse en brannplate FB750 i åpningen, blir formen permanent. Platen skjæres til med overmål, slik at den sitter fast ved hjelp av friksjon. Platen monteres i spenn med undersiden mot bjelkelaget. Mindre hull tettes deretter med steinull eller en stiv blanding av FR230.

Midlertidig form

• Tillpass en kryssfinerplate med støtte eller innfesting. Tett mindre hull med steinull eller annet egnet materiale før støping. Denne løsningen gjelder for vegg.

Blanding

• Bruk maskin til å blande FR230. Mindre mengder kan blandes for hånd.

Flytende konsistens

• 2 volumdeler FR230 til 1 volumdel vann (2,5:1)

Tykk konsistens

• 3 volumdeler FR230 til 1 volumdel vann (3:1)

• Bland til massen har en jevn konsistens, fri for klumper. Bland ikke mer masse enn du kan bruke i løpet av 10–20 minutter. Jo mindre vann, desto kortere brukstid.

Vegger

• Sørg for at en form av kryssfiner eller lignende monteres som vist ovenfor på begge sider av åpningen. La det være igjen en liten åpning der du kan helle inn flytende masse.

• Hvis du bruker en tykk blanding uten form, kan du bygge opp lag ved å la massen herde mellom hvert påslag. Dette gjelder som regel større åpninger. Minste tykkelse er 100 mm

Gulv

Påse at en form laget av FB750 er installert i henhold til ovenstående. Bland en flytende masse og fyll i åpningen. I enkelte tilfeller kan det være passende å fylle et 10 mm lag som får herde for å sikre en tett form. Fyll deretter på med FR230 til ønsket tykkelse. Minste tykkelse er 100 mm.

Helse og sikkerhet

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

Emballasje

20 kg sekk

Rengjøring

Samle opp tørt.

Garanti

CPG produkter er av høy kvalitet og standard. All informasjon i skriftlige instruksjoner og anbefalinger er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktene. CPG erstatningsansvar er begrenset til ertatning av medgåtte materialer. CPG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i datablader uten varsel, som en del av vår kontinuerlige utvikling og forbedring. Råd, anbefalinger og informasjon er publisert i god tro, og ansees å være nøyaktig. Det påligger likevel bruker å forsikre seg om at produktet er egnet for tiltenkt bruk. Bruker står selv ansvarlig dersom produktet benyttes til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse.

Kontakt produktspesialist

Søk etter produkter

Bruksområde
Produktgruppe
Miljøvurdering og sertifisering