Explore our brands

Protipožiarny tmel určený k uzatvoreniu medzier a otvorov v deliacich priečkach a podlahách, poskytuje požiarnu odolnosť až 4 hodiny.

Tmel FS709 je určený na uzatváranie medzier a otvorov v deliacich priečkach a podlahách. Poskytuje požiarnu odolnosť až 4 hodiny. Zloženie tohto produktu bolo navrhnuté tak, aby v prípade požiaru uzatváral prestupy plastových potrubí a odstraňoval potrebu použitia systému na uzatváranie alebo obopínanie potrubí (límce). Tmel FS709 je vhodný pre prestupy nasledujúcich rozvodov s priemerom až 125 mm: potrubie z PVC, ABS a HDPE, vrátane izolácie Armaflex a minerálnej vlny. Tmel FS709 je možné použiť aj pri kovovom potrubí, kábloch a káblových zväzkoch, vrátane telekomunikačných káblov, káblovodov a káblových lávok.

 • Testované v súlade s najnovšími európskymi normami EN 1366-3 a EN1366-4, klasifikované podľa normy EN 13501-2:2007
 • Požiarna odolnosť až 240 minút
 • Možno použiť s poťahovanými doskami FB750
 • Testované s potrubím z horľavého materiálu s priemerom až 125 mm
 • Testované na použitie v lineárnych špárach so šírkou až 25 mm
 • Testované s kovovým potrubím, káblami, káblovými zväzkami, káblovodmi a káblovými lávkami

Technická specifikace

VlastnostiSkúšobná metóda Výsledok
Popis a farba tixotropná pasta na vodnej báze – šedá
Merná hmotnosť  1,30 g/cm3
Viskozita tixotropná
Aplikačná teplota +5 °C až 35 °C
Bod vznietenia Nie je relevantné 
Zaschnutie na dotyk  60–120 minút, v závislosti na teplote a vlhkosti
Doba úplného vytvrdnutiapri 20 °C a hĺbke 20 mm20 dní
Hodnota pH 8,5 – 9,5
Doba požiarnej odolnostiBS EN 1366-3/4až 4 hodiny
Tepelná odolnosť  -25 °C až +70 °C
Skladovanie Uchovávejte v suchu pri teplote +5 °C až +35 °C. Udržujte mimo zdrojov vznietenia. 

Spracovanie

 • V prípade potreby použite ako vložku minerálnu vlnu (min. 80 kg/m3) alebo výplňový profil z PE. Správna inštalácia tesnenia vždy vyžaduje výplňový materiál. Tmel FS709 nanášajte okolo vedenia na oboch vystavených stranách, pokiaľ hrozí riziko požiaru z oboch strán.
 • Výplňový profil z PE použite len okolo potrubí z horľavého materiálu, ak bol jadrovo odvŕtaný priestor medzikružia so šírkou 20 mm.
 • Pre väčšie medzikružie alebo štrbiny do celkového rozmeru 600 × 600 mm použite na vyplnenie celej dutiny minerálnu vlnu (min. 80 kg/m3).
 • Minimálna hĺbka produktu je 25 mm pri šírke medzikružia najmenej 20 mm.

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina