FS709 Grafittfugemasse

Grafittfugemasse

Søk etter produkter

Kontakt oss

FS709 er en svellende grafittfugemasse som ekspanderer når den utsettes for brann, og dermed beskytter gjennomføringer som kabler, kabelbunter, kabelgater, plast- og metallrør.

FS709 opprettholder tetningsmassens bestandighet og isolasjonsevne i murstein og gips og i FB750-plater i visse bruksområder.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

FS709 tetter tett i åpninger og gjennomføringer i branncellevegger og gulv, og gir opptil 4 timers brannmotstand.

Dette produktet beskytter plastrørgjennomføringer i tilfelle brann og eliminerer behovet for rørlukkere eller rørpressere.

FS709 er egnet for gjennomføringer med følgende rørtyper opp til 125 mm: PVC-rør, ABS-rør og HDPE-rør med Armaflex- og glassullisolasjon.
FS709 kan også brukes sammen med metallrør, kabler og kabelbunter samt telekommunikasjonskabler, kabelgater og kabelstiger.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Ved bruk rundt Pegler X-Press karbonstålrør bør rørprodusenten konsulteres og deres anbefalinger følges.
Må ikke brukes rundt CPVC rør; for denne spesifikke applikasjonen, bruk FS719 HP Blue for CPVC.

Les og forstå sikkerhetsdatabladet før arbeidet påbegynnes.

  • Sertifisert i henhold til de nyeste europeiske standardene EN 1366-3 og EN1366-4, klassifisert i henhold til EN 13501-2:2007.
  • Allsidig og enkel å påføre.
  • Kan brukes med FB750 Intubatt-belagt flaggermus.
  • Testet med brennbare rør opp til 125 mm, isolerte ikke-brennbare rør opp til 160 mm, kabler, kabelbrett/stiger/kurver (opp til 500 mm), kabelbunter (opp til 100 mm).
  • Testet med brennbare rør på opptil 125 mm
  • Testet for bruk i lineære åpninger på opptil 25 mm.
  • Optifire®+ unik sporbarhetsidentifikator.
FS709 Ytelseserklæring (nb-no) Ytelseserklæring
FS709 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD Group 3 Nullifire dispersion.pdf EPD
FS709-Teknisk datablad (nbNO) v2.pdf Teknisk datablad