FS709 Grafitfogmassa

Sök produkter och system

Kontakta oss

FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.

FS709 bevarar tätningens motstånd och isoleringsförmåga i tegel och gips samt i FB750-skivor i vissa tillämpningar.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

FS709 sluter tätt i öppningar och genomföringar i brandcellens väggar och golv, och ger upp till 4 timmars brandmotstånd.

Den här produkten skyddar plaströrsgenomföringar vid en eventuell brand och eliminerar behovet av rörförslutningar eller rörstrypare.

FS709 lämpar sig för genomföringar med ledningar av följande typ upp till 125 mm: PVC-rör, ABS-rör och HDPE-rör med Armaflex- och glasullsisolering.
FS709 kan även användas med metallrör, kablar och kabelbuntar samt med telekommunikationskablar, kabelrännor och kabelstegar.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Om produkten används runt kolstålsrör, bör rörtillverkaren rådfrågas och deras rekommendationer följas.
Använd inte runt CPVC-rör; för denna specifika applikation, använd FS719 HP Blue för CPVC.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Certifierat enligt de senaste europeiska standarderna EN 1366-3 och EN1366-4, klassificerat enligt EN 13501-2:2007
  • Mångsidig och lätt att applicera.
  • Kan användas med FB750 brandskiva .
  • Testad med brännbara rör upp till 125 mm, isolerade icke brännbara rör upp till 160 mm, kablar, kabelrännor/stegar/korgar (upp till 500 mm), kabelbuntar (upp till 100 mm).
  • Testat med brännbara rör upp till 125 mm
  • Testat för användning i linjära spalter upp till 25 mm
  • Optifire®+ unik identifierare för spårbarhet.
FS709 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FS709 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD Nullifire FS702 FS709 EPD
FS709_ Tekniskt datablad (sv-SE) v2 Tekniskt datablad