Explore our brands

Pasivní požární ochrana v otázkách a odpovědích

Jako experti na pasivní požární ochranu v oblasti stavebnictví máme zájem na šíření povědomí o důležitosti této disciplíny. Pasivní požární ochrana je totiž nezbytnou součástí projekce každé stavby, ať bytových domů tak i veřejných budov. Více o této problematice najdete právě v sekci Často kladené dotazy.

Co je pasivní požární ochrana?

Co je pasivní požární ochrana?

Pasivní požární ochrana je a musí být nedílnou součástí každé stavby, u které se projektuje komplexní protipožární zajištění. Vedle aktivního zabezpečení jako jsou hasicí systémy je nutné zajistit, aby při vzniku požáru nedocházelo k jeho šíření, a oheň byl izolován pouze na místo svého vzniku. Díky kvalitnímu pasivnímu požárnímu zabezpečení vzniká dostatek času na evakuaci osob a majetku.

Jaký je rozdíl mezi pasivní a aktivní požární ochranou?

Jaký je rozdíl mezi pasivní a aktivní požární ochranou?

Zatímco aktivní požární ochrana se soustřeďuje výhradně na detekci požáru a jeho včasné hašení, pasivní požární ochrana zamezuje šíření již vzniklého požáru do dalších části budovy. Typickými prvky pasivní požární ochrany jsou ucpávky nejrůznějších prostupů a speciální protipožární nátěry konstrukcí.

Jaký je rozdíl v reakci na oheň odolností vůči ohni?

Jaký je rozdíl v reakci na oheň odolností vůči ohni?

Při vyhodnocování schopnosti konstrukčního materiálu odolat ohni se musí brát v potaz dva faktory: jakým způsobem reaguje materiál na oheň a jak dokáže tento materiál ohni vzdorovat.

Požární klapka je umístěna ve stejném otvoru jako jiné rozvody. Jak to může zastavit oheň?

Požární klapka je umístěna ve stejném otvoru jako jiné rozvody. Jak to může zastavit oheň?

Jelikož jsou požární klapky testovány na různé standardy kabelových a potrubních rozvodů, měly by být separovány a instalovány ve vlastních otvorech.