Tekniskt stöd och rådgivning inom passivt brandskydd

Nullifire erbjuder rådgivning för att hjälpa dig att välja rätt produkter. Läs mer och boka rådgivning med en brandskyddsspecialist.


Rådgivning Nullifires system

Våra team erbjuder teknisk support för både brandtätning och svällande brandskyddsfärger och samarbetar med arkitekter, föreskrivare, kunder, entreprenörer och underentreprenörer för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller säkerhet. 

Vår målsättning är att hjälpa dig att hitta den lösningen. Vårt tekniska team finns till hands för alla tekniska funderingar.

Individuellt stöd

Boka rådgivning

Om du behöver support eller vägledning vid föreskrivning av Nullifires produkter har du hamnat rätt. Vårt team ger dig teknisk support under alla faser i ditt byggprojekt. 

LÄS MER
Kvalitetssäkrad information

Finfo och Vilma

Ytterligare ett steg för att förbättra och effektivisera våra kunders tillgång till information digitalt.

LÄS MER