Testrapporten bepalen de oplossing

Nullifire / 06 oktober 2023

Dat brandbeveiliging niet alleen betrekking heeft op de verspreiding van vlammen is misschien een open deur. Ook dat de meeste slachtoffers vallen door rookontwikkeling is geen nieuwe informatie. 1 juli 2021 vond er een aanvulling op het Bouwbesluit 2021 plaats met een verwijzing naar de NEN 6075. Deze aanvulling heeft betrekking op de rookwerendheid (lekdichtheid) van een constructie. Tremco CPG Nederland heeft dan ook door onafhankelijk adviesbureau Peutz de Nullifire producten op rookwerendheid laten testen. Aan de hand van deze testresultaten kan worden bepaald of de doorvoering of naad aan Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur +20°C) en/of S200 (rookwerend bij +200°C) voldoet. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in zicht, neemt ook de aansprakelijkheid van aannemers toe. Hoe vertaalt zich dat naar oplossingen in de praktijk? Het antwoord zit hem in de gestandaadiseerde testen van producten. Met andere woorden: doorvoeren en voegen zullen op de juiste wijze brandwerend afgedicht moeten worden mét correct geteste producten.

Brandcompartimenten

Een veelvoorkomend begrip bij brandbeveiliging is compartimentering, oftewel het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes: brandcompartimenten. Een compartiment wordt begrensd door wanden en vloeren. Die constructieonderdelen moeten voldoen aan een wettelijk minimum niveau van brandwerendheid zoals beschreven in het Bouwbesluit. Het doel hiervan is dat de gebruikers van een gebouw veilig kunnen vluchten of geëvacueerd kunnen worden. De uitdaging hierin is het feit dat wanden en vloeren vaak niet volledig dicht zijn. Alle openingen, zoals deuren, ramen en doorvoeren, moeten brandwerend worden afgedicht met correct geteste producten, zodat de brandweerstand minimaal gelijk is aan die van de wanden en vloeren. (Leestip: wat is het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand?)

Nieuwe eisen

De brandwerendheid van een compartiment moet voldoen aan het EI-criterium. De E staat voor de vlamdichtheid en de I voor de thermische isolatie op temperatuurstijging. Per 1 juli is er een nieuwe eis in het Bouwbesluit opgenomen: Norm NEN 6075:2020, de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. In het bouwbesluit 2012 werd alleen de rookwerendheid bepaald op basis van het criterium vlamdichtheid. Dit geeft echter geen garantie voor een rookwerende constructie. Een doorvoer kan vlamdicht zijn, maar nog wel schadelijke rook doorlaten. Voor het testen van de constructie op rookdoorlatendheid wordt de Europese norm EN 1634-3 (rookdoorlatendheid bij deuren) gebruikt. In de NEN 6075 staat beschreven hoe doorvoeringen en naden volgens deze norm getest moeten worden en wat de maximale luchtlekkage (grenswaarde) mag zijn. Aan de hand van de testresultaten kan dan worden bepaald of de doorvoering of naad aan Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur +20°C) en/of S200 (rookwerend bij +200°C) voldoet.

Het huidige bouwbesluit schrijft voor of de weerstand tegen rookdoorgang van de scheiding Ra of R200 moet zijn, de complete scheidingswand/rookscheiding benoemd men als een Ra of R200 scheiding. Alle constructieonderdelen van deze scheiding moeten voldoen aan Sa of S200.

Indien een voeg of doorvoer moet voldoen aan een brandwerende eis zijn er meerdere factoren die de productkeuze bepalen. Het gaat dan niet alleen om het type voeg of doorvoer, maar ook om de omliggende materialen, de testen die op het product rusten en soms ook de fysieke toepassingssituatie. Tremco CPG breidt haar testrapporten alsmede alle communicatie over hoe de verwerking moet geschieden daarom continu uit. Houd hiervoor de website en onze social media kanalen in de gaten, maar bekijk hieronder ook de uitgebreide en vernieuwde Nullifire adviestool boordevol toepassingen, verwerkingsinstructies, certificeringen en meer!

Brandwerende oplossingen-selector van Nullifire

Nullifire Adviestool

Met de Nullifire Adviestool vind je binnen een paar klikken juiste en gecertificeerde brandwerende en rookdichte oplossingen. Met deze zoek je op basis van constructie, product of brandwerendheid de juiste totaaloplossing.

Meer informatie

Toepassingsvoorbeeld: de FS709 Brandwerende Grafietkit is ontwikkeld om gaten en doorvoeren in muren en vloeren af te dichten. Daarnaast is deze grafietkit bij uitstek geschikt voor gebruik in meterkasten.

Toepassingsvoorbeeld: de FS702 Brandwerende Arcylaatkit is een flexibele binnenafdichting voor gebruik in diverse brandwerende constructies. In de bovenstaande toepassing zorgt de FS702 voor rookdichting alvorens de FP170 Brandmanchet wordt geplaatst.

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een Nullifire-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

Neem contact op

Ontdek onze andere kennisartikelen voor meer informatie of neem contact op bij vragen.