Wat is het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand?

Nullifire / 29 augustus 2023

Brandreactie en brandweerstand: deze twee termen leiden regelmatig tot enige verwarring. Toch is het van belang de begrippen te begrijpen. Er bestaat namelijk een belangrijk verschil tussen beide termen. De brandreactie geeft de bijdrage van specifieke materialen aan de brand aan. Oftewel, het geheel van kenmerken van bouwmateriaal met betrekking tot de invloed op het ontstaan en de verdere uitbreiding van de brand. De brandweerstand is de capaciteit van een systeem of product om weerstand te bieden tegen doordringing van de brand om zo verdere temperatuurverhoging te voorkomen tussen de wel en niet aan de brand blootgestelde kanten.

Brandreactie:

Zoals de naam al aangeeft, is de brandreactie van materiaal de manier waarop het reageert op brand, ontvlamt of bijdraagt aan de verdere uitbreiding van de brand.

Het testen van de brandreactie evalueert de bijdrage van bouwmateriaal aan een mogelijke brand, hoofdzakelijk in de vroege stadia van een beginnende brand. Materialen en producten kunnen in zeven verschillende Euroklassen worden onderverdeeld op de manier waarop deze op vuur reageren. Overeenkomstig de Europese norm EN 13501-1 horen producten bij één van de zeven primaire klassen (zie hieronder). De klassering A1 t/m F is een klassering op basis van het warmtevermogen, de warmte-inhoud, de ontsteking en de vlamuitbreiding van het bouwmateriaal. Daarnaast bestaat er tevens een apparte klassering op de rookontwikkeling (s1, s2 of S3) en de hoeveelheid brandende deeltjes of druppels (d0, d1 of d2).

 • A1 – voedt het vuur niet en draagt niet bij aan geen enkel stadium van de brand, ook niet bij een volledig ontwikkelde brand (onbrandbaar).
 • A2 – weinig brandstof en zeer lage bijdrage aan de vuurlast en branduitbreiding, zonder een vonkbrug te vormen (praktisch onbrandbaar).
 • B – Moelijk brandbare materialen/weinig brandstof en een zeer lage bijdrage aan het vuur, maar een vonkbrug wordt gevormd
 • – brandstof, vormt een vonkbrug na tien minuten
 • D – brandstof, vormt een vonkbrug binnen tien minuten
 • E – brandstof, vormt een vonkbrug binnen twee minuten (zeer brandbaar)
 • F – Onbepaald gedrag, materiaal en producten niet getest (uiterst brandbaar)

S – Rookdichtheid

Het vermogen van een bouwelement om de doorgang van koude en/of warme gassen of rook van één zijde van het bouwelement naar de andere zijde te verminderen of uit te sluiten. Dit is verdeeld in:

 • S1 – lage ondoorzichtigheid en geringe rookproductie
 • S2 – matige ondoorzichtigheid en gelimiteerde rookproductie
 • S3 – hoge ondoorzichtigheid en geen begrenzing aan de rookproductie

D – Brandende deeltjes of druppels

De capaciteit van het product om noch druppels noch brandende deeltjes te vormen. Dit is verdeeld in:

 • D0 – produceert geen vlammende druppels of deeltjes
 • D1 – Geen vlammende druppels deeltjes langer dan 10 seconden.
 • D2 – Geen begrenzing

Brandweerstand:

De brandweerstand van een product of materiaal meet de prestatie van het product of materiaal in het tegenhouden van de brand om te voorkomen dat deze zich verspreidt. Ofwel meestal: de tijd tot bezwijken van het bouwelement. Hoewel de eigenschappen van brandreactie essentieel zijn in de eerste stadia van een brand, wordt de brandweerstand kritisch wanneer de brand zich volledig ontwikkeld heeft. In dit stadium moeten de betreffende producten voorkomen dat de brand overslaat naar andere ruimtes, overeenkomstig het beleid voor de compartimentering van gebouwen.

De brandweerstand wordt gemeten aan de hand van drie criteria:

 • – Mechanische weerstand. De tijd tot bezwijken van een bouwelement.

Dit meet de capaciteit van de constructie om mechanische weerstand te bieden zonder zijn structurele eigenschappen te verliezen.

 • E –Vlamdichtheid ook wel integrity genoemd.

Capaciteit van het product om het doorslaan van de brand en hete gassen te voorkomen naar een zone die niet aan de brand onderhevig is.

 • – Isolerend vermogen

Capaciteit van het product om temperatuurstijging te voorkomen aan de kant die niet rechtstreeks aan de brand is blootgesteld.

De R, E en I van een product worden in een tijdsduur aangegeven: het product kan de brand weerstaan en kan de verspreiding naar de andere kant voorkomen gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten.

Heeft u vragen na aanleiding van dit artikel? Bekijk dan ook eens onze veelgestelde vragen (FAQ) of neem gemakkelijk contact met ons op via het contactformulier op de website. 

Ontdek onze andere kennisartikelen voor meer informatie of neem contact op bij vragen.