Ontdek onze merken

Hoe belangrijk is de compartimentering van een gebouw?

Eén van de fundamenten van passieve brandbeveiliging is compartimentering.

Om de verspreiding van vuur en rook in een gebouw te beperken, is het noodzakelijk om te compartimenteren: dat wil zeggen de ruimte verdelen in verschillende volumes om het vuur te beperken tot een bepaalde ruimte, zodat er tijd is voor de noodzakelijke evacuatie.

Hoe een gebouw te compartimenteren?

Wanden en vloeren van de verschillende compartimenten moeten aan een wettelijk minimaal niveau voldoen die overeenkomt met het type en/of de functie van het gebouw (zie het bouwbesluit). Houd er rekening mee dat compartimenten zijn uitgerust en worden doorkruist door meerdere elementen: deuren, luiken, scheidingswanden, kunststof en metalen buizen, kabels, enz. Al deze doorvoeren en openingen moet brandwerend worden afgedicht zodanig dat de brandweerstand minimaal gelijk is aan die van de wanden en vloeren.

Voorbeeld van compartimentering in een brandsituatie

Om de noodzaak van compartimentering te begrijpen is het belangrijk om te weten dat 57% van de mensen die in een brand zijn gestorven niet in de kamer waren waar de brand uitbrak. Laten we een concreet voorbeeld nemen: we bevinden ons in een kamer van zes meter lang, zes meter breed en zes meter hoog. Er vindt een brand plaats in de kamer ernaast en in de muur tussen deze kamers is een gat ter grootte van een potlood. De rook die zich dan in deze kamer bevindt, vult onze kamer in een recordtijd. Na slechts 3 minuten en 40 seconden zal de rook zo dik zijn dat we onze handen niet kunnen onderscheiden, een zicht van minder dan 40 cm.

Vlammen, hitte en rook verspreiden zich ongelofelijk snel en zijn moeilijk te beheersen. Brandcompartimentering heeft als doel de verspreiding te stoppen en op deze manier levens te redden, eigendommen te beschermen en bedrijfsrisico’s te beperken.