Ontdek onze merken

Purschuim om aansluitingen, voegen en naden in bouwkundige constructies brandwerend af te dichten.

Nullifire FF197 Brandwerend Schuim is speciaal geschikt voor het brandwerend afdichten van:

 • aansluitingen
 • voegen en naden van o.a. massieve scheidingswanden met plafonds/betonvloeren
 • massieve scheidingswanden onderling
 • onderlinge aansluitingen van betonvloeren
 • brandwerende deur/kozijn aansluiting met metalstud wand en massieve wand
 • Brandwerend, rook- en luchtdicht
 • Uitstekende dimensionale stabiliteit
 • Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
 • Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk

Technische informatie

EigenschappenNormen volgensSpecificatie
Basis polyurethaan-prepolymeer
Uitharding vochtuithardend
Kleur grijs
Volumieke massaLAB 01520-30 kg/m3
OpbrengstFEICA TM 1003ca. 38,5 liter vrijgeschuimd
Brandwerendheid13501-2 : 2007 + A1 : 2009tot 240 minuten
KleefvrijFEICA TM 1014na ca. 10 min. +23°C, 50% rel. luchtvochtigheid
SnijdbaarFEICA TM 1005(30 mm rul) na ca. 45 min. +23°C, 50% rel.
Vol belastbaar (30 mm rul) na ca. 24 uur +23°C, 50% rel.
WarmtegeleidingscoëfficiëntEN126670,036 mW/m.K
CompressieweerstandFEICA TM 1011 (10% vervorming)47 kPa
TreksterkteFEICA TM 101881 kPa
Rek bij breukFEICA TM 101820%
AfschuifsterkteFEICA TM 101257 kPa
WateropnameEN16090,2 kg/m²
Temperatuurbestendigheid -40°C tot +90°C langdurig -40°C tot +130°C kortstondig
Houdbaarheid 12 maanden, koel, droog en rechtop bewaren

Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met pistool

Materiaal

Een ééncomponent brandwerend polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht. CFK- en HCFK-vrij (ozon-onschadelijk).

Voorbereiding

Voegafmeting
De brandwerendheid van de FF197 is afhankelijk van de breedte en de diepte van de te dichten voeg en het type constructie.

Ondergronden
Uitstekende hechting op beton, metselwerk en steen. Ondergronden dienen draagkrachtig, stof -en vetvrij te zijn. Poreuze ondergronden (hechtvlakken) licht voorbevochtigen. Poederachtige oppervlakken beslist van een illbruck ME904 watergedragen primer voorzien.

Brandveilig bouwen

Bij het brandveilig bouwen bepalen de details de effectiviteit. De voegbreedte en de wanddikte dienen daarom bij het specificeren van de brandwerendheid aangegeven te worden. Door FF197 toe te passen worden vlamdoorslag, rook en giftige gassen tegengehouden. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen compartimenten.

Verwerking

 • Bus voor gebruik krachtig schudden.
 • Verwijder de beschermkap en draai het pistool op de bus of bevestig de illbruck AA210 Spray Nozzle.
 • Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.
 • Voeg volledig vullen.
 • Bij grotere voegen schuim in meerdere lagen aanbrengen met tussenpozen van 1 – 2 uur.

Afsnijden
Bij lage temperaturen minimaal 4 uur wachten met afsnijden. De snijdbaarheid is tevens afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.

Statiegeld
FF197 Brandwerend Schuim is ook verkrijgbaar in statiegeld (ReBus) uitvoering. Dit statiegeldretoursysteem draagt bij aan de vermindering van uw afvalhoeveelheid en voorkomt dat bussen in de verbrandingsoven belanden. De bussen worden volledig gerecycled.

Vervoer Gevaarlijke stoffen
Retour nemen van statiegeld lege purbussen is niet meldingsplichtig en valt niet onder gevaarlijke stoffen.

Leveringsvorm

KleurVerpakking
grijs750 ml blikken bussen met gepatenteerd 2-in-1 systeem.

Door het gepatenteerde 2-in-1 systeem is het nu mogelijk om op elke pur-of lijmschuim bus zowel een schuimpistool als de illbruck AA210 Spray Nozzle te monteren.

Brandwerend- en rookwerendheid

 • Classificatie brandweerstand volgens EN 13501-2:2007 + A1 : 2009. 2014 - Efectis - R0204d.
 • Rapport ISIB brandwerende deuren (BENOR / ATG)
 • ETA 15/0172
 • Gecertificeerd volgens NEN 6075 (weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten) C 2141-1-RA-001

Verwerkingstemperatuur
Omgeving +5°C tot +35°C Bus +10°C tot +30°C Ideale bustemperatuur +20°C

Let op

Voor de verwerking eerst de gevarenaanwijzingen op het etiket lezen. Te verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken. Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen. Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie. Vers schuim direct verwijderen met PU Reiniger. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.

Beperkingen
FF197 Brandwerend Schuim kan niet gebruikt worden voor het brandwerend afdichten van doorvoeren en metalen kozijnen

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Raadpleeg ook de Nullifire Adviestool.

Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden FF197 Brandwerend Schuim.

Bekijk hier alle Nullifire instructievideo's

 

 

 

 

  Raadpleeg de Adviestool

  Product finder

  Toepassingsgebied
  Product Groep
  Brandwerendheid