Utforsk merkevarene våre

Nullifire FS703 er en enkomponent, nøytralherdende, alkoxybasert, silikonfugemasse for lyd- og branntetting i ulike byggematerialer.

Nullifire FS703 kan benyttes ved tetting og fuging mellom forskjellige byggematerialer, f.eks. betong, lettbetong, tre og stål. Videre kan produktet benyttes til tetting av gjennomføringer som metallrør og kabler.

Brannfuging mellom:

 • Betong – betong
 • Betong – tre
 • Betong – stål
 • Opptil 4 timers brannmotstand i fuger i henhold til EN 1366-4
 • ETA 14/0449, ETAG 026
 • Egnet for fugebredder opptil 50 mm
 • For installasjon i betong-/murvegger

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon 
BrannmotstandEN1366-4 13501-2
Opptil 5 timer (E)
LufttetthetEN 1046
Lufttett opptil 600 Pa
FugedimensjonFugebredde (B) opptil 50 mm, fugedybde (D) 0,5 x b. Minst 5 mm
Forventet levetidETAG 026
10 år
Tetthet1.39
Shore AISO 868
23
Overflatetørrved 23 ºC, 50 % RF
30–40 min.
Gjennomherdetved 23 ºC, 50 % RF
1–2 mm/døgn
StrekkfasthetISO 8339
0,7 Mpa
ViskositetTiksotropisk
Arbeidstemperatur -40 ºC til +150 ºC
LagringHoldbarhet på 12 måneder når produktet lagres tørt ved temperatur mellom
+5 °C og +25 °C.

Beskrivelse

Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs.

 

Forberedelse

 • Underlaget skal være rent og fritt for støv, løse partikler, fett, osv.
 • Blanke overflater skal mattes.
 • Malte flater rengjøres for maling.
 • Primer kreves normalt ikke.

Installasjon og montering

 • Kontroller at fugedimensjonen er riktig, se tabeller.
 • Underlaget skal være rent og fritt for støv, løse partikler, fett o.l.
 • Blanke overflater skal mattes.
 • Malte flater rengjøres for maling.
 • Primer kreves normalt ikke.
 • Monter bunnlist for riktig fugedybde, se tabeller.
 • Påfør FS703med fugesprøyte.
 • Press fugemassen mot kontaktflatene. Bruk fugepinne, palettkniv eller lignende verktøy.
 • Se egen installasjonsanvisning.

Helse og sikkerhet

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

Emballasje

310 ml patron, 12 stk./kartong
600 ml pose, 12 stk./kartong

Farger:

 • Hvit: NCS S 0300-N
 • Grå: NCS S 5005-R80B

Merk

FS703 egner seg ikke for branntetting av plastrør. Til dette formålet benyttes FS709. Ved andre installasjoner enn de som er beskrevet her og i installasjonsanvisningen, ta kontakt med CPG.

Rengjøring

Uherdet fugemasse fjernes med en fuktig klut eller svamp. Herdet materiale fjernes mekanisk.

Garanti

Teknisk service

CPG sine produktspesialister gir gjerne råd før du starter arbeidet.

Garanti

CPG produkter er av høy kvalitet og standard. All informasjon i skriftlige instruksjoner og anbefalinger er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktene. CPG erstatningsansvar er begrenset til ertatning av medgåtte materialer. CPG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i datablader uten varsel, som en del av vår kontinuerlige utvikling og forbedring. Råd, anbefalinger og informasjon er publisert i god tro, og ansees å være nøyaktig. Det påligger likevel bruker å forsikre seg om at produktet er egnet for tiltenkt bruk. Bruker står selv ansvarlig dersom produktet benyttes til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse.

  Kontakt produktspesialist

  Søk etter produkter

  Bruksområde
  Produktgruppe
  Miljøvurdering og sertifisering