Utforsk merkevarene våre

FS709 er en ekspanderende grafittfugemasse som utvider seg når den utsettes for brann og beskytter gjennomføringer som kabler, kabelbunter, kabelrenner, plast- og metallrør.

FS709 forsegler åpninger og gjennomføringer i branncellens vegger og gulv, og gir opp til 4 timers brannmotstand. Dette produktet beskytter plastrørgjennomføringer ved en eventuell brann og eliminerer behovet for rørforseglinger eller rørstrupere. FS709 egner seg for gjennomføringer av følgende type opp til 125 mm: PVC-rør, ABS-rør og HDPE-rør med Armaflex- og glassullisolering. FS709 kan også brukes med metallrør, kabler og kabelbunter samt med telekommunikasjonskabler, og kabelstiger.

 • Sertifisert i henhold til de nyeste europeiske standardene EN 1366-3 og EN1366-4, klassifisert i henhold til EN 13501-2:2007
 • Brannmotstand i opp til 240 minutter
 • Indre luftkvalitetsklasse A+
 • Kan brukes i FB750 brannplater
 • Testet med brennbare rør opp til 125 mm
 • Testet for bruk i lineære spalter opp til 25 mm
 • Testet med metallrør, kabler, kabelbunter, kabelrenner og kabelstiger

Teknisk informasjon

Egenskap

Testmetode

Resultat

Beskrivelse og farge

Vannbasert tiksotropisk pasta, grå

Tetthet

1,3

Viskositet

Tiksotropisk

Påføringstemperatur

+5 °C til 35 °C

Flammepunkt

Ingen informasjon

Klebefri etter

60–120 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet

Herdetid

ved 20 °C og 20 mm dybde

20 dager

pH-verdi

8,5–9,5

Indre luftkvalitet

A+

Brannmotstand tid

BS EN 1366-3/4

opp til 4 timer

Brukstemperatur

-25 °C til +70 °C

Oppbevaring

Oppbevares tørt i temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Oppbevares atskilt fra antennelseskilder.

Lagringstid

12 måneder i uåpnet emballasje ved oppbevaring i henhold til anvisningene.

Beskrivelse

FS709 er en ekspanderende grafittfugemasse som utvider seg når den utsettes for brann og beskytter gjennomføringer som kabler, kabelbunter, kabelrenner, plast- og metallrør. FS709 bevarer sine tetteegenskaper og isolasjonsevne i tegl og gips, samt i FB750 Brannplater i enkelte applikasjoner.

Installasjon og montering

 • Mineralull (min. 80 kg/m³) eller bunnlist i PE-plast kan brukes som støtte ved behov. Støttematerialer må alltid brukes for at tetningen skal monteres riktig. FS709 skal påføres rundt gjennomføringene på begge de eksponerte flatene hvis det kan oppstå brann på begge sider
 • Bunnlist i PE-plast skal kun brukes rundt brennbare rør og ved boreåpninger på 20 mm
 • I åpninger opp til 140 x 600 mm skal det bunnfylles med steinull min. 33 kg/m2
 • Produktets minste dybde er 25 mm med en diameter på minst 20 mm.
 • Les også den separate monteringsveiledningen.

Helse og sikkerhet

Les og forstå sikkerhetsdatabladet før arbeidet påbegynnes.

Emballasje

310 ml patroner, 12 stk./kartong

Garanti

CPG produkter er av høy kvalitet og standard. All informasjon i skriftlige instruksjoner og anbefalinger er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktene. CPG erstatningsansvar er begrenset til ertatning av medgåtte materialer. CPG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i datablader uten varsel, som en del av vår kontinuerlige utvikling og forbedring. Råd, anbefalinger og informasjon er publisert i god tro, og ansees å være nøyaktig. Det påligger likevel bruker å forsikre seg om at produktet er egnet for tiltenkt bruk. Bruker står selv ansvarlig dersom produktet benyttes til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse.

Kontakt produktspesialist

Søk etter produkter

Bruksområde
Produktgruppe
Miljøvurdering og sertifisering