Ulike typer ekspanderende brannmaling for stål

Johan Persson / 25 august 2022
Denne funksjonen ble forhindret fra å lastes inn fordi du har valgt å blokkere følgende informasjonskapsler: {INFORMASJONSKAPSLER} For å laste inn denne funksjonen, klikk på Innstillinger for informasjonskapsler nederst på denne siden og aktiver dem.

En bygning kan brannsikres på to forskjellige måter, som vanligvis kalles aktiv brannbeskyttelse og passiv brannbeskyttelse.

Aktiv brannbeskyttelse trenger en utløser (hendelse) eller alarm for å fungere (f.eks. et sprinkleranlegg). En passiv brannbeskyttelse er ofte et malings- eller beleggsystem, eller et frittstående system, som i tilfelle brann gir termisk beskyttelse som begrenser hastigheten som varmen overføres til gjenstanden eller rommet som beskyttes.

I denne artikkelen fokuserer vi på en type passiv brannbeskyttelse, nemlig ekspanderende brannmaling, og går gjennom fordeler og ulemper ved de forskjellige typene for å hjelpe deg med å ta en informert beslutning når du velger det beste alternativet for ditt neste byggeprosjekt.

Hva er hevelsesfarge?

Ekspanderende brannmaling regnes som den letteste typen passiv brannbeskyttelse. En hevelsesmaling er et belegg som raskt transformeres ved sublimering når den utsettes for varme. Den utvider seg deretter til mange ganger sin opprinnelige tykkelse (opptil 100 ganger), og danner en stabil karbonisering.

Den resulterende forkullingen reduserer varmeoverføringen fra brannen til underlaget, og forlenger dermed tiden til strukturell skade oppstår. Denne karboniseringen må kunne forbli stabil når stålet beveger seg, for eksempel ved utvidelse eller bøying, inntil det foreskrevne beskyttelseskriteriet er oppfylt.

Eksapnderende maling påføres vanligvis med luftfritt sprøyteutstyr som muliggjør rask påføring og god overflatefinish. Noen merker krever mer avansert sprøyteutstyr, men ofte kan børster og ruller også brukes. Avhengig av prosjektspesifikasjonen, som vanligvis er opptil 120 minutter, vil det store flertallet av svulmende materialer på markedet trenge flere lag for å oppnå den nødvendige filmtykkelsen for å beskytte strukturen mot strukturelle skader.

Vanlige typer hevelse brannmaling

1. Vannbasert hevelse brannhemmende maling

Vannbasert hevelse brannhemmende maling er generelt mer miljøvennlig og har mindre kjemisk lukt. Disse malingene er billigst og lukter minst, men er mindre motstandsdyktige mot fuktighet og lave temperaturer og kan derfor trenge lengre tørketid i et slikt miljø.

2. Løsemiddelbasert brannhemmende maling

Løsemiddelbaserte malinger brukes ofte i semi-eksponerte miljøer og testes for varierende vær- og temperaturforhold. Løsemiddelbaserte malinger har en tendens til å ha bedre værbestandighet enn vannbaserte maling og også bedre motstand mot temperatur- og fuktighetssvingninger. De tørker også raskere og jevnere og har en jevnere overflatefinish.

3. Epoksybasert brannhemmende maling

Epoksybaserte brannhemmende malinger brukes vanligvis i mer krevende miljøer som offshore eller kjemisk industri, da disse malingene gir utmerket beskyttelse mot hydrokarbonbaserte branner. Epoksybasert brannhemmende maling leveres i to komponenter som til sammen danner en meget tykk og holdbar film som isolerer ståldelen og gir meget god beskyttelse mot korrosjon.

Ekspanderende hybridfarge

I 2014 ble en ny teknologi for svulmende brannhemmende maling lansert – den ekspanderende hybridmalingen Nullifire SC902. Denne teknologien er utviklet for å gi kortere herdetid uten behov for flere lag og likevel oppnå samme gode brannbeskyttelse og klassifisering.

Premiumprodukt med unik, patentert teknologi

Nullifire SC902 er en innovativ brannhemmende hybridmaling testet for brannmotstand i opptil 120 minutter (for BS 476 og EN 13381-8 godkjenning). Dette produktet står i en klasse for seg når det gjelder beskyttelse av stålkonstruksjoner i korrosivitetsklassene C1 til C5. Dens hurtigpåførte og hurtigherdende egenskaper er optimalisert for på- og off-site bruk. Den nye teknologien har en unik sammensetning som muliggjør filmtykkelser over 5 mm i ett lag. Dette betyr at produktet kan brukes til alle stålstørrelser i et prosjekt uten behov for flerlagspåføring. Teknologien gir et helt nytt sikkerhetsnivå til arkitekter, hovedentreprenører og entreprenører, samtidig som den fungerer som et insentiv for at produktene skal brukes og brukes riktig i samsvar med godkjenninger og lokale krav.