Olika typer av brandskyddsfärg för stål

Johan Persson / 25 augusti 2022
Den här funktionen förhindrades från att laddas eftersom du har valt att blockera följande cookies:
  • Funktionell
För att ladda den här funktionen, klicka på Cookie Settings längst ner på denna sida och aktivera dem.

En byggnad kan brandsäkras på två olika sätt, vilka oftast kallas för aktivt brandskydd respektive passivt brandskydd.

Ett aktivt brandskydd behöver en utlösare (händelse) eller ett larm för att fungera (t.ex. ett sprinklersystem). Ett passivt brandskydd är ofta ett färg- eller beläggningssystem, eller ett fristående system, som vid en brand ger ett termiskt skydd som begränsar hastigheten med vilken värme överförs till det föremål eller det utrymme som skyddas.

I den här artikeln fokuserar vi på en typ av passivt brandskydd, nämligen svällande brandskyddsfärger, och går igenom för- och nackdelar med de olika typerna för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut när du ska välja det bästa alternativet för nästa byggprojekt.

Vad är svällande färg?

Svällande färg anses vara den lättaste typen av passiva brandskydd. En svällande färg är en beläggning som snabbt omvandlas genom sublimering när det exponeras för värme. Det expanderar då till många gånger sin ursprungliga tjocklek (upp till 100 gånger) och bildar en stabil förkolning.

Den resulterande förkolningen minskar värmeöverföringen från elden till underlaget och förlänger därigenom tiden fram till dess att strukturella skador uppstår. Denna förkolning måste ha förmåga att förbli stabil när stålet rör på sig, t.ex. vid utvidgning eller böjning, ända tills det föreskrivna skyddskriteriet har uppnåtts.

Svällande färger appliceras vanligen med luftlös sprayutrustning som möjliggör snabb applicering och god ytfinish. En del fabrikat kräver en mer avancerad sprayutrustning, men ofta kan även pensel och roller användas. Beroende på projektspecifikationen, som vanligen är upp till 120 minuter, skulle de allra flesta svällande materialen på marknaden behöva flera skikt för att den nödvändiga filmtjockleken som skyddar konstruktionen mot strukturella skador ska erhållas.

Vanliga typer av svällande brandskyddsfärg

1. Vattenburen svällande brandskyddsfärg 

Vattenbaserade svällande brandskyddsfärger är i allmänhet mer miljövänliga och har mindre kemikalielukt. Dessa färger är billigast och luktar minst, men är mindre beständiga mot fukt och låga temperaturer och kan därför behöva längre torktid i sådan miljö.

2. Lösningsmedelsbaserad svällande brandskyddsfärg

Lösningsmedelsbaserade färger används vanligen i semiexponerade miljöer och är testade för varierande väder- och temperaturförhållanden. Lösningsmedelsbaserade färger tenderar att ha bättre väderbeständighet än vattenbaserade och även bättre beständighet mot temperatur- och fuktighetsväxlingar. De torkar även snabbare och jämnare och har en slätare ytfinish.

3. Epoxibaserad svällande brandskyddsfärg

Epoxibaserad svällande brandskyddsfärg används normalt i mer krävande miljöer som exempelvis inom offshoreindustrin eller kemisk industri, eftersom dessa färger ger ett utmärkt skydd mot kolvätebaserade bränder. Epoxibaserad svällande brandskyddsfärg levereras i två komponenter som tillsammans bildar en mycket tjock och hållbar film som isolerar ståldelen och ger ett mycket bra skydd mot korrosion. 

Svällande hybridfärg

År 2014 lanserades en ny teknik för svällande brandskyddsfärg – den svällande hybridfärgen Nullifire SC902. Denna teknik har utvecklats för att ge kortare härdningstider utan behov av flera skikt och ändå uppnå samma goda brandskydd och klassning.

Premiumprodukt med unik, patenterad teknik

Nullifires brandskyddsfärg SC902 är en innovativ svällande hybridfärg som testats för brandmotstånd i upp till 120 minuter (för godkännande enligt BS 476 och EN 13381-8). Denna produkt står i en klass för sig när det kommer till skydd av stålkonstruktioner i korrosivitetsklasserna C1 till C5. Dess snabbapplicerade och snabbhärdande egenskaper har optimerats för applicering på och utanför byggplatsen. Den nya tekniken har en unik sammansättning som möjliggör filmtjocklekar över 5 mm i ett enda skikt. Det innebär att produkten kan användas för alla stålstorlekar i ett projekt utan behov av applicering i flera skikt. Tekniken ger säkerhet på en helt ny nivå till arkitekter, huvudentreprenörer och föreskrivare, och fungerar samtidigt som ett incitament för att produkterna används och appliceras på rätt sätt i enlighet med godkännanden och lokala krav.