Skillnaden mellan brandreaktion och brandmotstånd

Johan Persson / 25 augusti 2022

Vad är skillnaden mellan brandreaktion och brandmotstånd?

Oavsett om du är entreprenör, ingenjör, arkitekt, eller helt enkelt någon som vill ha mer information om ämnet, kan de två termerna ofta vara förvirrande. Det finns dock en viktig skillnad mellan de två. 

Brandreaktion utvärderar specifika material som bidrar till att orsaka brand, medan brandmotstånd bedömer systemets förmåga att motstå penetration genom system eller produkter och förhindra en temperaturökning mellan exponerade och icke exponerade sidor i en fullt utvecklad farofylld situation. 

Reaktion vid brand 

Som namnet antyder är ett materials brandreaktion en indikation på hur det reagerar på brand – om materialet flammar upp eller bidrar till brandspridning. 

Reaktion på brandprovning utvärderar ett byggmaterials egenskaper att orsaka brand, framför allt i de tidiga stadierna när en brand bryter ut. 

Material och produkter kan klassificeras i sju olika Euroklasser beroende på hur de reagerar på brand. Enligt den europeiska standarden EN 13501-1, tillhör produkter genom denna standard en av de sju primära klasserna (nedan) utifrån deras brännbarhetsnivå, samtidigt som de också kan tillhöra ytterligare klasser utifrån mängden rök som utvecklas (s1,s2 eller s3) eller mängden brinnande droppar eller partiklar (d0,d1 eller d2). 

 • A1 – det förvärrar inte eller bidrar inte till att orsaka brand 
 • A2 – liten förvärring och mycket litet bidrag till brandorsak, utan att skapa övertändning 
 • B – liten förvärring och mycket litet bidrag till brandorsak, men skapar övertändning
 • C – Förvärring, orsakar övertändning efter tio minuter 
 • D – Förvärring, orsakar övertändning före tio minuter 
 • C – Förvärring, orsakar övertändning på två minuter 
 • F – Obestämbart beteende, material och produkter otestade 

S - Rökegenskaper

Produktens förmåga att inte producera lågor. Den är uppdelad i:

 • S1 - låg opacitet och rökproduktion
 • S2 - medium opacitet och rökproduktion
 • S3 - hög opacitet och rökproduktion

D – Flammande droppar/Partiklar

Produkternas förmåga att varken producera droppar eller uppflammande partiklar. Den är uppdelad i: 

 • D0 – producerar droppar eller partiklar 
 • D1 – producerar droppar och/eller ej uppflammande partiklar 
 • D2 – producerar droppar och/eller uppflammande partiklar 

Brandmotstånd

En produkts brandmotstånd mäter hur bra den klarar att begränsa elden och förhindra vidare spridning. Även om reaktionen vid brandpåverkan är kritisk i de tidiga stadierna när en brand bryter ut, blir motståndet mot brandbedömning kritiskt när branden har tilltagit och utvecklats fullt ut, eftersom det i detta skede krävs att produkterna i fråga begränsar branden inom de angivna platserna enligt strategin för brandavgränsning av byggnaden. 

Brandmotstånd mäts enligt tre kriterier. 

 • R – Stödkapacitet. Detta avser konstruktionselementets kapacitet att motstå mekaniskt utan att förlora sina strukturella egenskaper. 

 • E – Integritet. Produktens kapacitet för att förhindra att eld och heta gaser sprids till ett område som inte påverkas av branden 

 • I – Isolering. Produktens kapacitet att förhindra att temperaturen ökar på den yta som inte direkt utsätts för branden. Punkterna R, E och I för en produkt indikeras som varaktighet. Huruvida produkten kan motstå brand och förhindra att den sprids till den motsatta sidan under 30, 60 ,90 eller 120 minuter.