Tekniskt stöd och rådgivning


Nullifire kan hjälpa dig att välja rätt produkter eller produktmix för byggnadens brandskyddsspecifikation. Våra team erbjuder teknisk support för både brandtätning och svällande brandskyddsfärger och samarbetar med arkitekter, föreskrivare, kunder, entreprenörer och underentreprenörer för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller säkerhet. 

Eftersom CPG är den enda tillverkaren som är specialiserad på hela klimatskalet kan våra produktspecialister även vägleda när det gäller isolering av ytterväggar och putssystem, passivt brandskydd, golv och vattentätningslösningar. Genom att byggmaterialen kommer från en och samma källa kan våra kunder tryggt lita på att systemen är kompatibla med varandra.

Support på plats

Vår utbildade personal kan hjälpa till under tiden som byggprojektet utvecklas. 

Vi kan även besiktiga arbeten på plats för att säkerställa att de har utförts i enlighet med gällande krav. 

Projektförfrågan

Vårt team står gärna till tjänst med projektförfrågningar.

I nära samarbete med dig tar vi fram den bästa lösningen för att hitta rätt strategi.

Individuellt stöd

Boka rådgivning

Om du behöver support eller vägledning vid föreskrivning av Nullifires produkter har du hamnat rätt. Vårt team ger dig teknisk support under alla faser i ditt byggprojekt. 

Boka rådgivning med en produktspecialist

Letar du efter teknisk support eller behöver vägledning för en bättre förståelse för våra brandskyddsprodukter och brandtätningslösningar - prata med vårt tekniska team.

Vårt mål är att hjälpa dig att stötta dig med framgångsrika byggprojekt. Vi arbetar med arkitekter, beställare, kunder, entreprenörer och underleverantörer för att leverera projekt över hela Sverige. 

Vårt tekniska team finns till hands från 8 till 16 måndag till fredag för att hjälpa dig med eventuella tekniska frågor.