Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Co znamená protipožární odolnost?

Protipožární odolnost popisuje schopnost výrobku zachovat si při působení požáru po určitou dobu své vlastnosti.

Kritéria výkonnosti pro posouzení protipožární odolnosti jsou následující:

Protipožární uzávěr průchodů vedení a liniových spárStrukturální protipožární ochrana
E: Uzavření prostoru
I: Tepelná izolace (za účinku požáru)
R: Nosnost
E: Uzavření prostoru
I: Tepelná izolace (za účinku požáru)
  • Nosnost R (Résistance) se týká stability jednotlivých stavebních částí i celé konstrukce. Nosnost nahrazuje bývalý pojem požární odolnost.
  • Uzavření prostoru E (Étanchéité) se týká schopnosti, zadržovat kouřové plyny v jiném, odděleném požárním úseku.
  • Tepelná izolace I (Isolation) se týká schopnosti, zabránit přenosu tepla z jednoho do dalšího požárního úseku.

Pro protipožární přepážky průchodů vedení a liniových spár jsou používána pouze označení E a I. Třídy protipožární odolnosti, které jsou uváděny v dokladech výkonnosti jako klasifikační zpráva nebo Evropské technické schválení, jsou stanoveny dle EN 13501-2: Údaje ke klasifikaci výrobků v souvislosti se stavební částí na základě zkušebních zpráv k protipožární odolnosti.

Po označení R, E a I následuje počet minut, během kterých byla splněna tato kritéria výkonnosti z evropské normy EN 13501-2.