FS702 Brannakryl

Brannakryl

Søk etter produkter

Kontakt oss

FS702 er en vannbasert, fleksibel akrylfugemasse for lyd- og branntetting i ulike byggematerialer. Egnet for tetting rundt gjennomføringer av ikke-brennbare kabler og rør. God vedheft gjør den også egnet til liming og fuging i kombinasjon med FB750 Brannplater.

Bruk

FS702 Brannakryl benyttes til tetting og fuging mellom ulike byggematerialer, som betong, lettbetong, tre, stål og lettvegger.

Brannfuging mellom:

Betong – betong
Betong – tre
Betong – stål
Lettvegg – lettvegg
Lettvegg – gulvbjelkelag
Lettvegg – takbjelkelag

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Må ikke brukes rundt CPVC rør; for denne spesifikke applikasjonen, bruk FS719 HP Blue for CPVC.
Ved bruk rundt Pegler X-Press karbonstålrør bør rørprodusenten konsulteres og deres anbefalinger følges.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Gir opptil 4 timers brannbeskyttelse, testet i henhold til EN 1366-4 og ETAG 026.
  • Testet ihht EN 1366-4 og ETAG 026
  • Egnet for lette og bærende vegger og gulv.
  • Egnet for fugebredder opp til 50mm
  • Akustisk reduksjon på opptil 55 dB
  • Lufttetthet opp til 2 000 Pa
  • Optifire® og Optifire®+ gir en unik mulighet til å identifisere produktet.
  • Kan males
  • Egnet for lette og bærende vegger og gulv.
FS702 Ytelseserklæring (nb-no) Ytelseserklæring
FS702 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD Group 3 Nullifire dispersion.pdf EPD
FS702-Teknisk_datablad (nbNO) v4.pdf Teknisk datablad