Ontdek onze merken

De Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit is ontwikkeld om gaten en doorvoeren in muren en vloeren af te sluiten en een 4 uur durende brandwerendheid, ter bevordering van de brandveiligheid, te bieden.

FS709 Brandwerende Grafietkit kan worden toegepast om gaten en doorvoeren in brandscheidingen zoals wanden en vloeren af te dichten, om tot 4 uur brandwerendheid te verzekeren. In geval van brand sluit dit product doorvoeren af en is er geen brandmanchet aan de buitenzijde van de doorvoer nodig. FS709 is geschikt voor de volgende buizen tot Ø 125 mm:

 • PVC-buizen
 • ABS-buizen
 • HDPE- -en PEX-buizen, inclusief Armaflex- en glaswolisolatie.

FS709 kan ook worden gebruikt bij kabels, kabelbundels (waaronder ook telecommunicatiekabels), kabelgoten, kabelladders en geïsoleerde metalen leidingen.

Tevens geschikt om toe te passen bij mantelbuizen met kabels in meterkasten.

Optifire+ technologie

 • Gecertificeerd volgens de laatste Europese standaarden EN 1366-3 en EN 1366-4, geclassificeerd volgens EN 13501-2:2007
 • Gecertificeerd volgens NEN 6075 (weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten) C 2141-1-RA-001
 • Tot 240 minuten brandwerend
 • A+ interne luchtkwaliteit beoordeling
 • Kan toegepast worden in FB750 Brandwerende Steenwolplaat
 • Getest met kunststof buizen tot Ø 125 mm
 • Getest voor gebruik in lineaire openingen tot 25 mm
 • Getest met geïsoleerde metalen buizen, kabels, kabelbundels, kabelgoten en kabelladders
 • Uitstekend te verwerken, minimale krimp, geen speciaal gereedschap benodigd

Technische informatie

EigenschappenTestmethodeSpecificatie
Omschrijving en kleur Thixotrope pasta op waterbasis - Grijs
Soortelijk gewicht 1.3
Viscositeit Thixotroop
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C
Vlampunt N/a
Huidvorming 60 – 120 minuten afhankelijk van temperatuur en ondergrond
Doorharding+20°C- 20 mm diepte20 dagen
pH 8.5 - 9.5
Interne luchtkwaliteit A+
BrandwerendheidBS EN 1366-3/4Tot 4 uur
Temperatuurbestendigheid -25°C tot +70°C
Opslag 

Opslaan tussen +5°C en +35°C onder droge condities. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking en opgeslagen zoals aangegeven

Materiaal

De Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit is een op grafiet gebaseerde opschuimende kit. Bij blootstelling aan brand en hitte zet deze kit met grote druk uit en beschermt op deze manier de doorvoeren tegen branddoorslag. Denk hierbij aan doorvoeren zoals kabels, kabelbundels, kabelgoten en kunststof- en geïsoleerde metalen buizen. De Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit zorgt voor vlamdichtheid en thermische isolatie van de afgedichte doorvoeren in metalstud- en massieve wanden/vloeren en toepassingen in de FB750 Brandwerende Steenwolplaat.

Voorbereiding

 • Controleer of er genoeg ruimte is rond de doorvoer om een correcte afdichting te verkrijgen.
 • Verwijder alle losse en ondeugdelijke onderdelen van de ondergronden en maak de ondergronden vrij van olie, vet en roest.
 • Wij adviseren tijdens applicatie een minimale ondergrondtemperatuur van +5°C.

Verwerking

 • Minerale wol(min. 80 kg/m³) of illbruck PR101 PU Rugvulling kan gebruikt worden als rugvulling. Een rugvuling is altijd vereist om een correct geplaatste afdichting te verkrijgen.
 • FS709 moet, indien mogelijk, aan beide zijden van de wand of vloer, waar de doorvoer doorheen gaat, aangebracht worden.
 • PR101 PU Rugvulling kan alleen gebruikt worden rond brandbare buizen als de ruimte rond de buis 20 mm is.
 • Bij grotere ruimten rond buizen of naden van maximaal 600 x 600mm moet steenwolisolatie van minimaal 33 kg/m3 worden toegepast in de volledige diepte van de doorvoer.
 • De minimale aan te brengen diepte van FS709 is 25 mm met een minimale ruimte rond een buis van 20 mm.
 • Een roterende beweging tijdens het aanbrengen van de kit wordt aanbevolen.
 • FS709 kan eenvoudig worden opgebouwd om zo de ruimte effectief met zeer weinig verspilling of inzinking te vullen.
 • Snijd met een professioneel snijmes de spuitmond in de gewenste breedte en juiste hoek.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Leveringsvorm

Verpakking
310 ml kokers (12 stuks per doos) en 600 ml worsten (12 stuks per doos)

Opslag
Opslaan tussen +5°C en +35°C onder droge condities. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Reiniging

Onderhoud
Er is geen onderhoud nodig na installatie. Routine inspecties worden geadviseerd om schade aan het systeem uit te sluiten.

Productinformatie opvragen

Direct contact

Raadpleeg ook de Nullifire Adviestool

Naar de Nullifire adviestool

Product finder

Toepassingsgebied
Product Groep
Brandwerendheid