Lär dig grunderna inom passivt brandskydd


Förbättra dina kunskaper och utveckla din yrkesskicklighet gällande passivt brandskydd

Nullifire håller sina utbildningar på olika sätt och anpassar dem efter dina behov. Vi erbjuder både digitala och personliga utbildningar över hela landet i som leds av våra produktspecialister. 

Lär dig grunderna inom passivt brandskydd

I kursen går vi igenom grunderna inom passivt brandskydd. Vi tittar på hur en godkänd brandskyddslösning fungerar, spårbarhet och kontroll av applicerad brandskyddsfärg samt vilka regler och krav som ställs på en godkänd brandskyddslösning.

Boka produktutbildning

Om du har frågor om Nullifires utbildningar eller vill boka en utbildning fyller du i vårt kontaktformulär, så tar någon i vårt team kontakt med dig.

Boka utbildning för ditt team idag