Produkter och beprövade lösningar inom passivt brandskydd

Passivt brandskydd – för säkrare byggnader

Under varumärket Nullifire tillhandahåller Tremco CPG lösningar för passivt brandskydd (PFP) för byggindustrin. Föreskrivare, formgivare, platschefer, entreprenörer och montörer har tillgång till både support och produkter från en och samma källa.


Passivt brandskydd krävs i de flesta bostadshus och andra byggnader. Byggreglerna måste följas i alla byggarbeten, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller utbyggnad.


Vårt marknadsledande sortiment täcker alla krav på passivt brandskydd i en byggnad. Svällande brandskyddsfärger skyddar bärande stålkonstruktioner och lösningar för brandtätning används för rörelsefogar, springor och genomföringar.


Vi har även lösningar för en mängd andra tillämpningar och behov.  Använd vår produktsökfunktion för att granska produktinformationen och kontakta vårt expertteam för support eller hjälp. 

Effektivt brandskydd

Brandtätning

Nullifire tillverkar olika produkter för brandtätning som täcker en stor mängd olika byggtillämpningar och våra specialister finns till hands för att hjälpa dig med alla frågor kring dina projekt.

Utforska produkter inom brandtätning
Smarta produkter

Brandskydd för bärande stålkonstruktioner

Nullifires svällande brandskyddsfärger ger ett passivt brandskydd för bärande stålkonstruktioner som möter gällande krav.

Utforska brandskyddsfärg för stål

Pålitlig spårbarhetsteknik

Optifire och Optifire+ bygger på unik teknik från Nullifire som ger arkitekter, föreskrivare, huvudentreprenörer och hantverkare garanterad spårbarhet, kvalitet och säkerhet på helt nya nivåer. Tekniken ser samtidigt till att produkterna används och appliceras korrekt på plats.

Läs om vår spårbarhetsteknik