Effektivt skydd av stålkonstruktion i en skola med brandskyddsfärg för stål

Cardiff West Community High School, England / 04 oktober 2022

Cardiff West Community High School

I september 2018 öppnade, Cardiff West Community High School, Gymnasieskolan ligger i hamnen på södra kusten av Wales.  

Med en kostnad på totalt £31,000,000 byggde entreprenören Willmott Dixon skolan enligt de senaste brandföreskrifterna och kan i dagsläget ta hand om upp till 1200 studenter. Uppdelat på tre större byggnader, så upptar komplexet 13.599m2.

Passivt brandskydd

För att säkerställa tryggheten för studenterna installerade Sharpfibre Limited brandskyddsprodukter från Nullifire. Brandskyddsfärgen SC902 användes på den yttre stålkonstruktionen för att skydda mot eventuell brand. Tack vare fördelar hos SC902 som att kunna lägga rätt tjocklek i en strykning med snabb torktid så kunde man snabba på slutförandet av projektet.

Nullifire brandskyddsfärg för stål var den bästa lösningen för en brandskyddslösning som uppfyllde kraven.


Observera: Vi använder olika produkter för varje enskilt projekt med de förutsättningar som gäller. För personlig hjälp kontakta våra produktspecialister.