Vägledning till effektiv brandtätning


Om det skulle uppstå en brand i en byggnad, och om brandtätningen inte är korrekt utförd, sprider sig eld och brandgaser mycket snabbt i byggnaden. Brandtätningsprodukter förhindrar spridning av eld, värme och brandgaser. 

I Nullifires produktsortiment finns produkter, system och lösningar för rörelsefogar, rörledningar, kablar och genomföringar för elinstallationer i väggar och golv. Vi arbetar förebyggande med arkitekter, föreskrivare, huvudentreprenörer och alla andra som arbetar med passivt brandskydd i byggnader.

Håll pekaren över önskat användningsområde för att se vilka produkter vi rekommenderar. Du kan sedan skrolla ned för att se närmare produktinformation.

Våra specialister finns till hands för att hjälpa dig med alla tekniska frågor kring dina projekt!

Genomföring golv
Rekommenderade produkter: FB750, FS702
Sök produkter
Genomföringar i lättvägg
Rekommenderade produkter: FB750, FS702, FI025
Sök produkter
Rörgenomföring vägg
Rekommenderade produkter: FB750, FP170, FP302, FR230, FS702, FS709
Sök produkter
Linjär tätning
Rekommenderade produkter: FS702, FS703
Sök produkter
Genomföring ej brännbar vägg
Rekommenderade produkter: FB750, FS702
Sök produkter