Hållbart byggande med Nullifire

Tremco CPG tar ansvar för hållbar utveckling i Norden genom att minska miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid. Vi använder hållbara metoder, investerar i forskning och samarbetar med intressenter för att göra verklig skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre och mer hållbar värld.

Tremco CPG är medvetna om vår roll i den europeiska byggbranschen, där vi bidrar till en betydande del av koldioxidutsläppen och avfallsproduktionen. Vi arbetar envist för att minska vår miljöpåverkan och hållbarhet är en central värdering för oss. Genom RPM:s hållbarhetsinitiativ, "Building a Better World", strävar vi efter att göra positiva förändringar och bidra till en mer hållbar framtid inom vår bransch.

Framtidens byggande genom hållbarhet

I Norden har vi en väletablerad hållbarhetsgrupp inom Tremco CPG som aktivt beaktar och agerar utifrån de ambitiösa hållbarhetsmålen i de nordiska länderna. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår affärs- och produktutveckling för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad produktportfölj som möter och utvecklar den nordiska marknaden. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner som tar ansvar för att främja hållbar utveckling och bidra till en positiv förändring i vår region.

Miljö och våra produkter

  • Vi har genomfört emissionstester och certifieringar för ett antal av våra produkter enligt systemen M1, EC1 och IndoorAir (se respektive produktspecifikation). Detta ger dig som specifierar eller använder våra produkter en försäkran om att de som vistas i byggnaden kommer att ha en säker inomhusmiljö, samtidigt som du själv kommer att ha en trygg arbetsmiljö när du använder våra produkter.

  • Reach-förordningen: Reach-förordningen innehåller regler som omfattar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Som användare av kemiska produkter måste du följa dessa regler.

  • Tillverkaransvar: Som tillverkare är det vårt ansvar att samla in information om egenskaper och användningar av de ämnen vi tillverkar eller importerar. Vi bedömer även faror och potentiella risker med ämnena och lämnar denna information till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

  • Säkerhetsdatablad: Som användare av kemikalier i ditt arbete behöver du få information om de farliga egenskaperna, riskerna och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Denna information finns tillgänglig i våra Säkerhetsdatablad för varje enskild produkt, antingen genom nedladdning eller i den Tekniska zonen.

  • Tillgänglighet via EcoOnline:T Våra Säkerhetsdatablad är också tillgängliga via EcoOnline, vilket underlättar åtkomst och hantering av relevant säkerhetsinformation för våra produkter.

  • Vi har flera produkter som bidrar till energibesparing och energieffektivitet i byggnader. Ett exempel är vårt fönstertätningssystem i3, som skyddar mot väder och vind och skapar en lufttät konstruktion från insidan. Detta minskar risken för fuktskador och energiförluster, vilket i sin tur leder till energibesparingar i byggnaden.

  • Vi har en aktiv strävan att minska förpackningsmaterialet för våra produkter. Ett exempel är vårt användande av "plastkorvar" istället för patroner för försäljningen av Nullifires fogmassa. Detta innebär att kunden får mer av produkten samtidigt som mängden engångsplast minskar. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta miljövänliga förpackningsalternativ för att minska vår påverkan på miljön.