Utforska våra varumärken

Vår Historia och Varumärke

I mer än 47 år, har Nullifire utvecklat smarta brandskyddslösningar. En specialist som aldrig och aldrig kommer att ändra sitt fokus: - att skydda människor och byggnader från eld.

Idag erbjuder Nullifire ett omfattande utbud av brandskyddande produkter och svällande brandskyddsfärger som säljs över hela Europa. Men allt började 1973 i Storbritannien när Nullifire grundades efter införandet av Brandbekämpningslagen(the Fire Precaution Acts).

Under 10 år introducerade Nullifire en rad svällande tekniker för brandskydd av både trä- och stålkonstruktioner. Dessutom var Nullifire med i utvecklingen av brandskyddslösningar för servicegenomföringar och rörelsefogar.

Dessa lade grunden till de beläggningar som Nullifire producerar idag. Tekniken har utvecklats sedan dess, men de allmänna principerna gäller även idag. Och så gör vårt orubbliga fokus att skydda människor och deras tillgångar.

1973 - Grundat i Coventry, Storbritannien

Tidigt 1980-tal - utvecklade de första svällande brandskyddsfärgerna

Sent på 1980-talet - Utvecklade den första vattenbaserade beläggningen för stålskydd

1998 - Förvärvat av RPM Group

2000 - Nullifire blev en del av Tremco Europe Group

2001 - Utveckling av brandskyddsprodukter och stoppteknik påbörjades

2005 - Tremco Group blir tremco illbruck

2005 - Lansering av de första brandstoppande produkterna

2007 - Utvidgning av produktionsanläggningarna i Wigan, fördubbling av kapaciteten

2007 - Nullifire expanderar ytterligare i Europa och Norden

2013 - Nullifire lanserar patenterad Hybrid-teknik svällande brandskyddsfärg

2016 - tremco illbruck-gruppen köpte Firetherm

2019 - Fusionerades med systerföretag i CPG-gruppen.