Utforska våra varumärken

Vårt Erbjudande

Nullifire erbjuder passiva brandskyddslösningar för byggbranschen. Specifikatörer, designers, anläggningschefer, entreprenörer och installatörer kan få både support och produkter från en och samma källa. Vi är specialister, med ett fokus som inte har och inte kommer att förändras - att skydda människor och byggnader från eld. Passivt brandskydd är mycket komplext men mycket viktigt, särskilt när byggnader blir mer sofistikerade.

Vi erbjuder marknadsledande svällande brandskyddsfärger för skydd av stålkonstruktioner och brandskyddande lösningar på rörelsefogar, luckor och servicegenomföringar.

Nullifire har byggt sitt rykte baserat på hög nivå av servicekvalitet och deras enastående produkter.

Vårt team av tekniska experter har många års kombinerad erfarenhet och förstår till fullo de utmaningar som dagens komplexa stålkonstruktioner medför. Några av dessa är unika miljöer och det är därför vårt tekniska team är proaktivt när det gäller att hitta lösningar på våra kunders problem.

Vi pratar om service i vid bemärkelse, från inledande produktutbildning, platsundersökningar, designrådgivning och teknisk bedömning på plats, till inspektioner för att säkerställa att ett projekt har slutförts korrekt. På längre sikt erbjuder vi också råd om underhållsscheman och till och med avhjälpande arbete på skadade områden.

Både gamla och nya kunder kan dra nytta av ett komplett utbud av utbildningsalternativ, vilket ger försäkran om att våra produkter kommer att tillämpas på rätt sätt för att uppnå optimala resultat.