Explore our brands

Zpět na seznam produktů

FS709 Intumescentní tmel

Utěsnění lineárních spár

Fire Rating: 240 minutes

Protipožární tmel určený k uzavírání mezer a otvorů v dělicích příčkách a podlahách a poskytuje požární odolnost až 4 hodiny.

Tmel FS709 je určen k uzavírání mezer a otvorů v dělicích příčkách a podlahách a poskytuje požární odolnost až 4 hodiny. Složení tohoto produktu bylo navrženo tak, aby v případě požáru uzavíral prostupy plastových potrubí a odstraňoval potřebu použití systémů pro uzavírání nebo obepínání potrubí (límce). Tmel FS709 je vhodný pro prostupy následujících rozvodů o průměru až 125 mm: potrubí z PVC, ABS a HDPE, včetně izolace Armaflex a minerální vlny. Tmel FS709 lze použít také u kovového potrubí, kabelů a kabelových svazků, včetně telekomunikačních kabelů, kabelovodů a kabelových lávek.

 • Testováno v souladu s nejnovějšími evropskými normami EN 1366-3 a EN1366-4, klasifikováno dle normy EN 13501-2:2007
 • Požární odolnost až 240 minut
 • Lze použít s potahovanými deskami FB750
 • Testováno s potrubím z hořlavého materiálu o průměru až 125 mm
 • Testováno pro použití v lineárních spárách o šířce až 25 mm
 • Testováno s kovovým potrubím, kabely, kabelovými svazky, kabelovody a kabelovými lávkami

Technická specifikace

VlastnostZkušební metodaVýsledek
Popis a barva tixotropní pasta na vodní bázi – šedá
Měrná hmotnost 1,30 g/cm3
Viskozita tixotropní
Aplikační teplota +5 °C až 35 °C
Bod vzplanutí Není relevantní
Zaschnutí na dotek 60–120 minut, v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba úplného vytvrdnutípři 20 °C a hloubce 20 mm20 dnů
Hodnota pH 8,5 – 9,5
Doba požární odolnostiBS EN 1366-3/4až 4 hodiny
Rozsah provozních teplot -25 °C až +70 °C
Skladování Uchovávejte v suchu při teplotě +5 °C až +35 °C. Udržujte mimo zdrojů vznícení.

Popis

FS709 je grafitový zpěňující tmel, který se při vystavení ohni rozpíná a utěsní neprodyšně otvory, včetně prostupů pro kabely, kabelové svazky, kabelovody, plastové a kovové potrubí. FS709 si uchovává integritu a izolační vlastnosti tmelu při použití ve zdivu a sádrokartonu a v určitých omezených případech i u desek FB750.

Příprava

 • Zkontrolujte, že materiály podkladu a rozvodů v prostupu jsou kompatibilní s tmelem FS709, a že podmínky na místě odpovídají specifikacím. Zkontrolujte, že prostor mezikruží je dostatečně velký pro správnou instalaci.
 • Očistěte všechny povrchy od volných částic, vlhkosti, olejů, maziva a korozivních materiálů. Doporučujeme, aby byla v okamžiku aplikace teplota povrchu nebo podkladu 5 °C a vyšší.

Zpracování

 • V případě potřeby lze jako vložku použít minerální vlnu (min. 80 kg/m3) nebo výplňový profil z PE. Správná instalace těsnění vždy vyžaduje výplňový materiál. Tmel FS709 nanášejte okolo vedení na obou vystavených stranách, pokud hrozí riziko požáru z obou stran.
 • Výplňový profil z PE použijte pouze okolo potrubí z hořlavého materiálu, jestliže byl jádrově odvrtán prostor mezikruží se šířkou 20 mm.
 • Pro větší mezikruží nebo štěrbiny do celkového rozměru 600 × 600 mm použijte pro vyplnění celé dutiny minerální vlnu (min. 80 kg/m3).
 • Minimální hloubka produktu je 25 mm při šířce mezikruží nejméně 20 mm.

Forma dodání

 • Barva šedá
 • Kartuše 310 ml (12 ks v kartonu)

Důležité upozornění

Aby tmel vyplnil požadovaný otvor, doporučuje se nanášet jej krouživým pohybem. Tmel FS709 lze snadno vrstvit tak, aby účinně vyplnil prostor mezikruží s velmi malou mírou odpadu nebo propadání. Pomocí ostrého nože odřízněte vršek kartuše a nasaďte špičku. Zkraťte délku špičky a tedy upravte průměr špičky dle potřeby průměru housenky tmelu a aplikačního úhlu. Rovnoměrným tlakem na spoušť aplikační pistole vtlačte do spáry tmel do požadované hloubky. Ihned poté navlhčenou stěrkou/špachtlí vyrovnejte povrch do hladka.
POZNÁMKA: Je-li tmel FS709 vystaven ještě před vytvrzením vysoké vlhkosti, může ho to poškodit. Pokud možno se během instalace a tvrdnutí tmelu FS709 vyhněte kondenzaci či kontaktu s vodou.

Čištění

Po instalaci není potřeba žádná údržba. Doporučuje se běžná kontrola případného poškození.

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produktová skupina
  Požární odolnost