Spårbarhet säkerställs med Optifire+


Med en investering i Nullifires produkter får fastighetsägarna ett livslångt skydd med små underhållsbehov och produkter med garanterad spårbarhet efter byggfasen.

Optifire+ är ett unikt pigment som är omöjligt att manipulera. Tekniken är ett viktigt steg i Nullifires strategi för tillverkning av nästa generations produkter.

Optifire+ är ett identifieringsverktyg för produkter som varken påverkar funktionen, prestandan eller utseendet hos Nullifires produkter. Det fungerar i stället som ett incitament för att säkerställa att produkterna används och appliceras på rätt sätt. Tekniken gör att vi när som helst efter att projektet har slutförts kan kontrollera att den specificerade produkten också är den produkt som har applicerats.

Nullifires produkter som täcks av Optifire+: